1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: پنج شنبه 26 نوامبر 2015. برابر با پنج شنبه, 05 آذر 1394

نوشته‌ها‏

اندکی دليری بايد

  ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنيم که همه‌چیز ممکن است، به‌شرط آنکه در راستای بد‌تری باشد. ديگر می‌توان هر سخنی را هراندازه جنایت‌کارانه باشد (و به قول تاليران «بد‌تر از جنايت، اشتباه») گفت و هر سياستی را هراندازه اشتباه باشد (در اين مورد بد‌تر از اشتباه، جنايت) در پيش گرفت. می‌توان در تعريف ناشايستگی بازهم پایین‌تر رفت و بالا‌ترين سمت‌های اجرائی را به ناآگاه‌ترین اوباش سپرد. می‌توان کار کشور را به استخاره و سر کتاب وا‌نهاد و پول مردم را در فرهنگ امامزاده ريخت. می‌توان مداحان را مهم‌ترين شخصيت‌های فرهنگی کرد. حتی می‌توان تا آنجا رفت که وظيفه هیئت‌وزیران را فراهم کردن شرايط ظهور قرارداد و خود را حکومت منتظر ناميد؛ می‌توان ايران را با سه هزار سالی افتخارات تاريخی، کشور امام زمان شمرد.

بیشتر بخوانید ...

خرافات، سراسر بجای مذهب

  دين به دو نياز آدميان پاسخ می‌گويد: اخلاقيات که پايه اصلی است و معجزه که انسان پرورش نيافته بی آن نمی‌تواند جهان را بفهمد. منظور از اخلاقيات نه هر نظام رفتاری، مانند آخوندهای ايرانی است که ناپسندی جز در امور «ناموسی» آن‌هم نه برای خودشان، نمی‌شناسند، بلکه ethics است به معنی ارزش‌های تغییرناپذیر که انسانيت را به فضيلت اجتماعی برساند. منظور از معجزه توضيح دادن پرسش‌هایی است که در وهم نمی‌گنجند تا هنگامی‌که علم پاسخشان را بيابد. همه دين‌ها بر اين دو ساخته می‌شوند. حتی دین‌هایی که پیامشان سراسر اخلاقی است مانند آئين‌های زرتشتی، بودائی و بهایی، يا در دست توده‌های عوام به رهبری پايگان مذهبی به معجزه آراسته (گاه آلوده) شده‌اند يا، با گردن نهادن به نياز روحی توده عوام، نسب نامه خود را به پيشگوئی‌ها و معجزات می‌رسانند. در اين ميان مذاهبی هستند مانند هندوئيسم و شیعی گری که تعادل ميان اخلاق و معجزه را پاک به سود دومی بر هم زده‌اند و بيشتر در قلمرو ميتولوژی و فولکلور قرار می‌گيرند.

بیشتر بخوانید ...

در کلاف سردرگم

  رژيم اسلامی در ايده و ساختار، ازلحاظ فلسفی و قانون گزاری هردو، کامل‌ترين حکومت فردی و نظام پيشوائی است و چنين نظامی، بنا بر تعريف، مهار و توازن برنمی‌دارد. اين نظامی است که هم اراده فقيه به‌موجب اصل ولايت، از طريق نبوت و امامت، مشاء الهی دارد و جای چون‌وچرا نمی‌گذارد؛ و هم به‌موجب قانون اساسی، هيچ مرجع مستقلی جز او نيست و همه قوا از او ناشی می‌شود. در چنين نظامی از قوای حکومتی مستقل سخنی نمی‌توان گفت که يکديگر را مهار و متوازن کنند. خامنه‌ای به‌عنوان رهبر همه سررشته‌ها را در دست دارد. اختيارات او بيش از يک ديکتاتور معمولی است، که به خود اجازه می‌دهد کارها را از کوچک و بزرگ هماهنگ کند و جريانات گوناگون را در يک مسير اندازد. در عمل آنچه در دست خامنه‌ای است کلاف سردرگمی بيش نيست که با چاره‌اندیشی شتاب آميز اخير از هميشه به‌هم‌ریخته‌تر شده است.

بیشتر بخوانید ...

«خط قرمز» مبارزه

  با فرازآمدن دوران «عمل‌گرائی» بسازوبفروشی و به‌ویژه دوران اصلاحات دوم خردادی، تکیه «مبارزه» بر مسئله همکاری با رژیم افتاد. بحث بر سر پادشاهی همچنان با قوت دنبال شد و سیل مرکبی که در سیاه نمائی یک دوره تاریخ ایران بر کاغذ‌ها روان می‌کردند بند نیامد. برعکس جنگیدن با پادشاهی توجیه تازه‌ای برای سیاست نزدیک شدن به دوستان «روز‌های قدسی ایثار» شد. (عبارتی که یکی از چپ‌گرایان در لحظات شاعرانه‌ترش در «شرح درد اشتیاق» بکار برده است.) آرزوی کنار آمدن با صاحبان اصلی انقلاب و تجدید «بهار آزادی» و ماه‌های دراز فرونشاندن تشنگی خون که در ١٨ شهریور به پایان اجتناب‌ناپذیرش رسید، فضای سینه انقلابیان «بهمن» را پر کرد. کشمکش این بار بر سر اصلاح‌پذیری رژیم بود؛ در عمل به معنی ادامه مبارزه یا سازش‌کاری.

بیشتر بخوانید ...

زير سنگينی خودشان

  در دوران ما که حکومت‌های ديکتاتوری به‌دشواری بيش از هميشه به زير می‌آيند، اگر عامل خارجی نقش قاطع در سرنگونی آن‌ها نداشته باشد (کامبوديای پول پوت و عراق صدام حسين) يک عامل نيرومند ديگر هست که به کمک مبارزه مردم می‌آيد. چنين رژیم‌هایی زير سنگينی طبيعت‌شان خرد می‌شوند ــ هنگامی‌که به بيشترينه خلوص خودشان می‌رسند. رژيم فاسد زورگویی که اجازه يابد به حداکثر، خودش بشود و تا ژرفای فساد و زورگویی که در طبع اوست برود زندگی‌اش را کوتاه می‌کند.

بیشتر بخوانید ...

کتابهای دکتر داريوش همايون

 

 

 

 

 

 

 

حمایت شما از ما