دفتر پژوهش

دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی به اندرز و همت زنده یاد دکتر داریوش همایون به منظور آموزش سیاسی و با هدف بالابردن سطح آگاهی اجتماعی تاریخی هموندان حزبی تاسیس گردید. این دفتر با گام برداری در راه رسیدن به هدف خود و برای به روز رسانی سطح آگاهی هموندان در طی این سال ها از شخصیت های مختلف و فرهیختگان سیاسی و فرهنگی برای ایراد سخنرانی در باب مسایل گذشته و امروز و فردای ایران دعوت کرده و به محلی برای بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل سیاسی ایران و جهان با هم اندیشان و دگراندیشان تبدیل شده است.
دفتر پژوهش همچنین ماهانه برنامه ای برای طرح دیدگاه ها، پرسش ها و گفتگوی هموندان حزب مشروطه ایران با شورای مرکزی اجرا می کند؛ و افزون بر آن هموندان حزب می توانند نتیجه پژوهش ها و بررسی های تاریخی اجتماعی خود را به صورت برگزاری سخنرانی با دیگر هموندان در میان گذاشته و موضوع را به بحث و تبادل نظر بگذارند.