کنشگر سیاسی، پژوهشگر امور خارجی ایران و دانش آموخته در روابط و توسعه بین الملل با تأکید بر روان-سیاست (شستشوی مغزی)، مطالعه جنگ ها، انقلاب ها و تروریسم

سعید جباری از سال ۱۳۵۵ کنشگر سیاسی، محقق، پژوهشگر و دانشجوی امور خارجی ایران بوده است.  او دارای مدارک دانشگاهی در روابط و توسعه بین الملل با تأکید بر روان-سیاست-مطالعه جنگ ها، انقلاب ها و تروریسم است.  ودر پژوهشهای بررسی متعددی در اتاقهای فکری  بارزی شرکت داشته است.

عضو هیئت موسس و سخنگوی گروه استقلال ملت ایران (گاما) (GAMA) و تهیه کننده و مجری برنامه اخبار و تفسیری برنامه تلویزیونی پرونده ایران .

افزون بر این در سمت  معاون هییت مدیریه و تحلیلگر ارشد مرکز ترویج دموکراسی و حقوق بشر در ایران (CFPD)، و دفتر سیاسی شورای ملی برای انتخابات آزاد در ایران فعالیت داشته است.