دکتر امیر حمیدی  یک متخصص بین المللی در زمینه امنیت ملی و تروریسم جهانی شناخته شده است. در طول 36 سال خدمت برجسته خود از او بسیار تقدیر شده است.
وی به طور مداوم نماینده وزارت دادگستری ایالات متحده بوده و از تعقیب قانونی طیف وسیعی از جرایم داخلی و بین المللی حمایت کرده است. وی به عنوان دلبسته کشور در سفارت ایالات متحده در امارات متحده عربی و همچنین   به عنوان یک نماینده ویژه مقیم مسئول در USDOJ-DEA  خدمت کرده است.

 

Amir Hamidi, Ph.D., is an internationally recognized expert in National Security and global terrorism; highly decorated over the course of his 36 years of distinguished service.
He consistently represented the U.S. Department of Justice and supported the prosecution of a broad range of both domestic and international crimes. He served as Country Attaché at the U.S. Embassy in the UAE, as well as a Resident Special Agent in Charge of the USDOJ-DEA.