نخستین حزب لیبرال دمکرات در صحنه سیاسی ایران

نخستین حزب لیبرال دمکرات ایران در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران، کنگره سبز) برلین، 28 و 29 اگوست 2010) در صحنه سیاسی ایران پدیدار شد. کنگره با افزودن صفت لیبرال دمکرات بر نام حزب بحثی را که از هفت سال پیش در حزب آغاز شده بود با موفقیت به پایان رساند.
کنگره با گزارش دبیرکل آقای فواد پاشائی آغاز شد که بیش از هر چه زیر سایه جنبش سبز مردم ایران و تلاش‌های حزب برای همراهی با آن بود.
آقایان فریدون احمدی و دکتر وحید وحدت حق از اجتماع بهائی ایران سخنرانان میهمان کنگره بودند. آقای احمدی، روحیه تازه تفاهم و همکاری را که به ویژه زیر تاثیر جنبش سبز مردم ایران در میان نیرو های سیاسی پیدا شده است تشریح کرد، و آقای وحدت حق گزارشی از تجاوزات روزافزون رژیم جمهوری اسلامی به بهائیان ایران داد.
آقای همایون رایزن شورای مرکزی با تشریح جابجائی تاریخی فرهنگ سیاسی ایران و پیروزی گفتمان دمکراسی لیبرال، اظهار امیدواری کرد که کنگره گام آخر را در دگرگشت حزب به عنوان نماینده لیبرال دمکراسی در صحنه سیاسی ایران بردارد.
گذشته از اصلاح منشور و به رسمیت شناختن صفت لیبرال دمکرات با افزودن آن بر نام حزب، کنگره اساسنامه را در جهت دمکراتیک‌تر شدن تغییر داد. از این پس همه هموندان حزب مستقیما و نه به صورت دو درجه در کنگره‌ها رای خواهند داد.
در قطعنامه کنگره بر وظایف تازه حزب به عنوان یک سازمان سیاسی لیبرال دمکرات و آغاز حرکت تازه‌ای برای همگرائی نیروهای دمکراسی و حقوق بشر در ایران و نیز پشتیبانی همه سویه از جنبش سبز مردم ایران تاکید، و اقدامات جامعه بین المللی را برای برطرف کردن بحران اتمی و جلوگیری از جنگ پشتتیبانی کرد.
قطعنامه بار دیگر تعهد شکست ناپذیر حزب را به دفاع از یگانگی ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران به عنوان یک کشور، یک ملت و مبارزه با گرایش‌های تجزیه‌طلبانه به هر نام و در زیر هر پوشش اعلام داشت.
در انتخابات شورای مرکزی آقایان دکتر نادر زاهدی، فواد پاشائی، دکتر حسین یزدی، مهدی موبدی، و شایان آریا به ترتیب با 93 تا 61 رای از 111 رای با اعتبار هموندان حزب (از میان 131 رای رسیده) برگزیده شدند. در انتخابات داخلی خود، شورای مرکزی آقایان فواد پاشائی و نادر زاهدی را به عنوان دبیر کل و معاون دبیر کل و آقای داود کاظمیه را به عنوان خزانه دار و آقایان داریوش همایون و دکتر خسرو اکمل را به عنوان رایزنان شورای مرکزی تعیین کرد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران