بار دیگر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از آزمون دیگری سربلند بیرون آمد. کنگره نهم حزب، “کُنگره زنده یاد دکتر داریوش همایون”، گرچه شوربختانه بی او ولی با یاد و با الهام از رهنمودهای همیشه رهگشای او چون کنگره‌ها و کنفرانس‌های پیشین خود اینبار نیز با موفقییت در شهر سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، به پایان رسید. حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با آگاهی کامل به آنچه زنده یاد دکتر داریوش همایون “یک نظام و فرهنگ سیاسی لیبرال دمکرات” و همگرائی همه نیروهای دمکراتیک و هواداران حقوق بشر در جامعه ایران می‌نامید، با اراده‌ای از هر زمان قوی‌تر به راه و تلاش خود برای نجات میهن ادامه خواهد داد.
آنچه در ایران و در خاورمیانه می‌گذرد، هیچ جائی برای خوش‌بینی ساده دلانه نمی‌گذارد. جمهوری‌اسلامی چون هم‌پیمان و هم‌جنس خود، جمهوری سوریه و رهبر جنایتکارش بشار اسد، برای ماندن به هر قیمت، آماده قربانی کردن همه چیز حتی همه هستی ایران و ایرانی است. اگر رژیم ددمنش سوریه با به خشونت کشاندن کشور و جنگ‌های داخلی همه هستی سوریه را بر باد می‌دهد و می‌رود تا پای دخالت نظامی کشورهای دیگر را نیز در سوریه باز کند، رژیم جمهوری‌اسلامی و سردمداران بی‌کفایتش نیز با پافشاری بر سیاست‌های ویرانگرشان در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز بیش از روز پیش ایران و ایرانی را به سوی سرنوشتی به همان تلخی سوریه می‌برند. جمهوری‌اسلامی پایه‌های اقتصاد و هستی ایران را نابود، توان مقاومت مردم را تضعیف، اختلافات درونی را بیشتر، کشور را منزوی‌تر، و همزمان جامعۀ جهانی را علیه ایران برمی‌انگیزد.
ما بر این باوریم که تنها راه نجات و رفع خطری که همه هستی ایران و ایرانی را تهدید می‌کند، نابودی نظام ویرانگر جمهوری‌اسلامی و برقراری یک نظام لیبرال دمکرات در چهار چوب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، به اراده و بدست ایرانیان است. ما به آنان که دانسته و ندانسته در راه منافع نظام ویرانگر اسلامی حرکت می‌کنند و تنها دو گزینه ویرانگر:
– “ساختن با نظام موجود به امید واهی اصلاح تدریجی از درون نظام”
– و یا قبول گزینه “فروپاشی نظام اسلامی با دخالت نظامی خارجی و کشیده شدن ایران به جنگهای داخلی و فروپاشی و نابودی ایران” را پیش پای ایرانیان قرار می‌دهند و از آنان می‌خواهند که یکی را انتخاب کنند “نه” می‌گوئیم.
ما به راه سومی که همانا راه مبارزات منسجم و بدور از خشونت ایرانیان برای از میان برداشتن نظام جمهوری‌اسلامی بدست همه ایرانیان و با اتحاد همه نیروهای دمکراسی‌خواه و پایبند به اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سر نهادن به حق انتخاب مردم ایران است معتقدیم و اطمینان داریم که تنها چنین گزینه‌ای است که می‌تواند خطر جنگ و دخالت خارجی را بر طرف کرده و ایران را همزمان از شر نظام جمهوری‌اسلامی برهاند. این گزینه همزمان می‌تواند با اطمینان بخشیدن به همه اقوام ایرانی برای دست یافتن به حقوق خود در چهار چوب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ملت‌سازان و تجزیه‌طلبان را به انزوا بکشاند و خطربزرگی را از ایران و ایرانی دور سازد.
در همین راستا بار دیگر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
ـ پایبندی خود به حفظ تمامییت ارضی و یگانگی ملی
ـ مخالفت خود با هر گونه جنگ و دخالت خارجی به هر بهانه‌ای که باشد
ـ اراده خدشه ناپذیر خود جهت کوششی مدام برای از میان برداشتن نظام جمهوری ویرانگر اسلامی با اراده و بدست ایرانی
ـ مخالفت بی‌چون و چرای خود با سیاست‌های جمهوری‌اسلامی
– و با پافشاری آگاهانه خود بر عدم‌تمرکز بر پایه قطعنامه کنگره پنجم حزب
را با صدائی رساتر از هر زمان اعلام کرده و از همه نیروهای معتقد به دمکراسی و حقوق‌بشر و حق انتخاب مردم در داخل و خارج از ایران دعوت می‌کند که با همیاری‌ها و همکاری‌های سازنده خود به جنبش آزادی‌خواهانه ملت ایران برای براندازی نظام اسلامی یاری رسانده و از هیچ‌گونه همکاری‌ها، هم‌پیکاری‌ها و همیاری‌های سازنده و اصولی، دریغ نورزیده و منافع میهن و مردم گرفتار ایران را قربانی منافع گروهی و عقیدتی خود نکنند.
روند و سیر سرسام آور تحولات در ایران و منطقه برای رسیدن صد در صدی هیچ گروهی به خواست‌های عقیدتی خود چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران ازحرکت باز نخواهد ایستاد. در این زمان که فروپاشی همه چیز و نابودی ایران به یک واقعییت و احتمال انکار ناپذیر بدل شده است بر همه ایرانیان دلسوز و آزاده است که با اتحاد خود بر علیه جمهوری ویرانگر اسلامی و برای حفظ ایران سلیقه‌های شخصی را کنار گذاشته تنها برای نجات ایران و رسیدن زمانی که ایرانیان بتوانند آینده دمکراتیک خود را خود انتخاب کنند برای نابودی دشمن داخلی و دفع خطر خارجی با هم متحد شوند.
در همین راستا حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بار دیگر آمادگی خود را برای همکاری با همه نیروهای دمکرات در داخل و خارج از ایران اعلام می‌کند.