30 ـ 31 اوت 2014 ـ هامبورگ (آلمان) ‏

کنگره دهم حزب که مصادف با بیستمین سال تأسیس آن در روزهای پایانی (٣٠ام و ٣١ام) ماه اوت در شهر هامبورگ آلمان تشکیل شده بود با موفقیت به پایان رسید و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از آزمونی دیگر سربلند بیرون آمد.
بیست سال تلاش و مبارزه و بیست سال استقامت و پایداری در جو سیاسی پرتنش و ناسالم حاکم در میان احزاب و دسته‌های سیاسی ایران با تمام کارشکنی‌ها و دشمنی‌ها و حسادت ورزی‌های حقیر اما رایج در میان بسیاری از گروه‌های سیاسی ایران کار سهل و آسانی نبوده و نیست که اگر می‌بود بسیاری می‌توانستند بیست سال دوام بیاورند اما با تمام تلاش‌ها و کوشش‌های مداوم فعالان سیاسی با تمام حسن نیتی که بسیاری از آنان داشته‌اند نتوانستند. آمده‌اند و چند گاهی مانده و از هم پاشیده‌اند.
کنگره دهم حزب در زمانی تشکیل شد که شوربختانه ایران و منطقه خاورمیانه در وضعیتی نگران‌کننده به سر می‌برند. از کنگره نهم حزب تا به امروز گرچه خطر حمله نظامی و جنگ بر سر مناقشه اتمی جمهوری اسلامی با جهان آزاد کمتر شده و اگر به‌طور کل منتفی نشده باشد از احتمال غریب الوقوع بودن آن‌هم خبری نیست. اما با این حال خطر آتشی که سراسر منطقه را در خود فروبرده و در کینه و نفرت مذهبی می‌سوزاند، کینه و نفرتی که جمهوری اسلامی دستی مستقیم و آشکار در برافروختنش داشته و هنوز هم دارد، از خطر حمله نظامی غرب کمتر نبوده و نیست بلکه از جهاتی بسیار خطرناک‌تر و خانمان‌سوزتر است.
ما خطر زبانه کشیدن کینه‌های قومی-مذهبی را بزرگ‌ترین خطر در پیش روی کشور و میهنمان دانسته به‌شدت نگران رسیدن زبانه‌های آتشی به مرزهای کشورمان هستیم که سراسر منطقه را به آتش و خون و ویرانی کشانده است: شهرها را ویران، بی‌شماری بی‌گناه را به خاک و خون و بی‌شماری را اداره و بی‌خانمان کرده است.
این چشم‌انداز تیره و تار از آن روی تیره و تارتر از آنچه که هست به نظر می‌رسد که هیچ نشانی از تغییر روش جمهوری اسلامی و ملایان حاکم در سیاست‌های فرقه‌گرایانه و ویرانگرشان مشاهده نمی‌شود. سهل است به نظر می‌رسد که سیاست‌های مسلکی جمهوری اسلامی و تبعیض و فشار بر دگر باوران مذهبی از اهل سنت و مسیحیان گرفته تا بهاییان و دیگر باورمندان به مذاهب گوناگون ایران به همان شدت پیش بلکه شدیدتر از پیش همچنان ادامه دارد.
نگرانی ما از آنجا شدت می‌گیرد که فشار اوضاع وخیم اقتصادی و رکود تورمی بی‌سابقه‌ای که هر روز اقتصاد ایران را ضعیف‌تر از پیش می‌کند بر دوش اقلیت‌های مذهبی بیش از اقشار دیگر است و چشم‌انداز خوبی را برای فردای آنان و ایران ترسیم نمی‌کند.
ما با توجه به آنکه حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی سرزمینمان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکرده و نخواهیم کرد، همه هم‌وطنان خود را بار دیگر فرامی‌خوانیم تا نسبت به افق تیره‌وتاری که نظام جمهوری اسلامی برای آینده ایران فراهم ساخته بی‌تفاوت نباشند، به مشکلات موجود ریشه‌ای بنگرند و دست به دست هم با توافقی ملی پایه‌های فردایی بهتر را فراهم آورند. آینده‌ای که در آن ایران آزاد و ایرانی رها از بند نظام مسلکی جمهوری اسلامی بتواند برای ساختن زندگی بهتر آزادانه تلاش کند.
ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که:
بهترین نظام سیاسی برای آینده ایران که متضمن حفظ استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران باشد را یک دمکراسی لیبرال، بهترین قالب برای یک دمکراسی لیبرال را یک نظام مشروطه پادشاهی پارلمانی و بهترین و عملی‌ترین نظام اقتصادی برای ایران را نظام اقتصاد آزاد که متضمن شکوفایی توانائی‌های ذاتی ایرانیان و همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز با جهانیان است و بهتر از هر نظام اقتصادی دیگری می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران از تورم و بیکاری و رشد اقتصادی را حل کند می‌دانیم و به این‌همه وفادار بوده و خواهیم بود.
ما از همه سازمان‌های سیاسی می‌خواهیم که برنامه‌های سیاسی و اقتصادی خود را شفاف در معرض قضاوت عموم قرار دهند تا ایرانیان بتوانند آگاهانه به هر سازمان و برنامه سیاسی و اقتصادی که متمایل هستند آزادانه و آگاهانه بپیوندند و با تلاشی سازمان‌یافته ایران را نجات دهند و پایه‌های یک ایران دمکرات و آزاد را از همین امروز بریزند. ‏

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران