پیام جبهه دموکراتیک ایران به مناسبت برگزاری دهمین کنگره حزب مشروطه ایران

دبیر کل محترم جناب آقای فواد پاشائی و اعضای محترم حزب مشروطه ایران، با سپاس از دعوت شما، شادمانیم که حزب شما علی‌رغم شرایط بغرنج سیاسی و بحران‌های فرهنگی که اپوزیسیون ایران را در برگرفته است، توانسته است دهمین کنگره خود را با موفقیت برگزار نماید. این موفقیت حزب شما را می‌توان نتیجه پایداری اعضاء و سیاست‌های مثبت حزب هم در دوران ریاست شادروان داریوش همایون و هم در دوران دبیر محترم کنونی در کوران سخت حوادث سیاسی بشمار آورد.
دوستان، جبهه دموکراتیک ایران ضمن بزرگداشت سالگرد انقلاب مشروطه، آن را به‌مثابه یک رویداد مترقی تاریخ کشورمان می‌داند که بر دو عامل مهم صحنه سیاسی زمان یعنی استبداد سیاسی و نفوذ فرهنگ دینی غلبه کرد و با همه مشکلات، این انقلاب بزرگ توانسته است نقش خود بر تاریخ ایران را ترسیم نماید. ما این رویداد بزرگ در تاریخ کشورمان را ارج می‌نهیم. دبیر کل محترم جناب آقای فواد پاشائی و اعضای محترم حزب مشروطه ایران، همان‌گونه که استحضار دارید استبداد دینی با سیاست‌های مستبدانه و انسان کش که از اعماق تاریک مذهب روحانیون حاکم بر ایران سرچشمه گرفته است با تمام قوا درصدد نابودی تمامیتی بنام کشور ایران برآمده است. این چرخه ویرانگر تاکنون آسیب‌های جدی بر فرهنگ اجتماعی و اقتصاد کشور وارد نموده که همه آن‌ها ناشی از تسلط مطلق فرهنگ دینی- مذهبی در حوزه بسیار مهم سیاسی است. به اعتقاد ما این حوزه باید از سلطه روحانیون خارج گردد تا جدایی دین از حکومت و دولت محقق گردد. دبیر کل جبهه‌ دموکراتیک ایران، مهندس حشمت اله طبرزدی در آخرین پیام خود از زندان خواستار “همدلی و اتحاد حول خواسته‌های ملی…همچون نه به اعدام، نه به حجاب اجباری، آزادی زندانیان سیاسی و نه به فقر و بیکاری و ستم مضاعف” شده‌اند ” و به همین دلیل می‌بایست به‌گونه‌ای عمل نماید تا گرایش‌های گوناگون در جبهه دموکراسی خواهی پوشش داده شوند”. جبهه دموکراتیک ضمن تأکید بر این خواسته اعلام می‌دارد، تمام تلاش خود را در راستای حذف دین از حکومت و دولت و استقرار دموکراسی و حقوق بشر اعمال نموده و خواستار این است که سایر جریانات سیاسی دموکراسی خواه، گام‌های مستحکم‌تر و مطمئن‌تری در این مسیر بردارند. جبهه معتقد است که در خارج از کشور به‌تنهایی قادر به اجرای مسئولیت خطیر ایجاد هماهنگی و همبستگی و تشکیل کنگره ملی نیست و حضور احزابی مسئول، نظیر حزب مشروطه ایران در این مسیر را ضروری می‌داند.
در پایان برای شما پایداری و پیروزی درراه دشوار مبارزه برعلیه استبداد را آرزو می‌کنیم.

زنده باد آزادی
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار باد دموکراسی
جبهه دموکراتیک ایران برون مرز