پیام کانگرس ملی افغانستان به مناسبت دهمین کنگره جهانی و بیستمین سالگرد تأسیس حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) تقدیم است.

 

 

صمیمانه‌ترین تبریکات خویش را به نمایندگی از رهبری و اعضای کانگرس ملی افغانستان به خاطر برگزاری بیستمین سالگرد و دهمین کنگره جهانی حزب شما که یک اقدام بزرگ در حیات حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) محسوب می‌گردد ابراز می‌دارم.
مردم درد دیده افغانستان و ایران هر کدام به نوبه خود در زیر استبداد نیروهای فناتیک مذهبی، فساد و بی‌عدالتی رنج می‌کشند و ما هر دو حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و کانگرس ملی افغانستان مبارزه دشوار را جهت نجات مردم از فساد، خشونت رادیکالیم مذهبی و دفع جنگ را جهت تأمین صلح دائمی، منافع ملی و نظام مبتنی بر قانون و دموکراسی، رعایت حقوق بشر و بازسازی کشور خویش را در پیش داریم. پیروزی هر یک از ما بدون شک تغییرات مثبت ملی و انسانی را در کشورهایمان و منطقه وارد خواهد ساخت؛ و تأثیر مثبت در سرنوشت دیگری خواهد داشت. کانگرس ملی افغانستان پیوسته با همدلی و احساس برادری آرزومند پیروزی و نجات ملت ایران می‌باشد. مناسبات دوستانه ما به‌عنوان احزاب ملی مدافع دموکراسی و حقوق بشر، نویدبخش آینده‌ای پر از دوستی و همبستگی میان دو کشور برادر است، ما این دوستی را که در کوره رزم و پیکار عادلانه آب‌دیده می‌شود قدر می‌شناسیم و آن را پایه محکم دوستی و همبستگی در دوران تازه روابط منطقه‌ای به نفع مردمان هر دو کشور تلقی می‌کنیم.
مبارک باد بیستمین سالگرد حزب شما با آرزوی موفقیت کامل کنگره دهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و پیروزی همه نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر
محمد عیسی اسحاق زایی‏
ریس کانگرس ملی افغانستان‏