بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
27 اسفند 1398 / 17 مارس 2020

پشتیبانی از14 نفر امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه ای

هم میهنان گرامی،
در شرایطی که سراسر کشورمان براثر سیاست های نادرست و پنهانکارانه جمهوری اسلامی به ویروس کرونا آلوده شده و جان هزاران ایرانی در خطر جدی قرار دارد، رژیم تبهکار حاکم بر کشورمان با سوء استفاده از بحران شرایط زیستی در کشور و نگرانی مردم از کمبود امکانات ضروری بهداشتی که گسترنده سایه سیاه مرگ است، حتی لحظه ای از سرکوب آزادیخواهان و روشنفکران دست بر نداشته و در هر فرصت بر شدت آن می افزاید.

در حالی که ده ها هزار تن از زندانیان عادی، به حق برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری امکان مرخصی یافته اند، زندانیان سیاسی در شرایط ناگوار و غیربهداشتی زندان های جمهوری اسلامی با مرگ تدریجی و تحمیلی روبرو هستند. رژیم ولایت فقیه نه تنها اجازه  دسترسی به کمترین امکانات پزشکی و بهداشتی را نداده و آنان را همراه با صدها مبارز حقوق انسانی در سیاه چال های ظلم و ستم و تبعیض زنده بگور کرده است، بلکه هر روز شمار دیگری از آنان که ” نَه” میگویند را نیز در چنگال خونین خشونت خویش اسیر می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی بیرحمانه امضا کنندگان “بیانیه استعفای خامنه ای” که در واقع فریاد رسای وجدان بیدار نسل جوان و ملت جان به لب رسیده ایران هستند، را بازداشت و شکنجه کرده و آنان را به زندان های دراز مدت و تبعیدهای طاقت فرسا محکوم می سازد.
آخرین نمونه این روش های قرون وسطایی علیه فعالان مدنی ایران حکم اخیر هشت سال زندان و تبعید و ده ها ضربه شلاق برای هم میهن مبارز رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه است که تنها جرمش بیان آرزوی قریب به اتفاق ملت ایران برای لغو سیستم ولایت فقیه و کناره گیری علی خامنه ای و دستیابی به آزادی و دمکراسی است.

حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) با تاکید بر توجه همیشگی خود به شرایط زندانیان سیاسی ایران، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه آنان است و جمهوری اسلامی را یگانه مسوول عواقب تاخیر در این زمینه می داند.

رژیم حاکم بر ایران بداند هرچند همواره مسوول حفظ جان زندانیان سیاسی در هر شرایطی است اما در شرایط ناگوار بهداشتی حاضر وظیفه ای دو چندان در این زمینه دارد و هر گونه گزند به تندرستی آنان در کارنامه سیاه آن نوشته خواهد شد و در برابر ملت و تاریخ پاسخگوست.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)