بانو گلنار جهانبانى : شرکت در سازمانهای غیرانتفاعی حامی مردم ایران برای احیای ایران آزاد و غیرمذهبی سکولار در 35 سال گذشته ؛ و تلاش برای ایجاد جبهه ای قدرتمند و متحد برای رویکردی دیپلماتیک به منظور تسهیل و باز کردن بحث در مورد اساسی ترین موضوعات مربوط به حقوق بشر ایرانیان ، زنان و اقلیت های مذهبی.