پیام نوروزی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
نوروز 1399

هم میهنان گرامی،
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن بزرگداشت نوروز این جشن جاودانی ایران، به این وسیله از کلیه هموطنان خود در سرتاسر ایران و جهان مخصوصا از همه شاخه های خود در کشورهای گوناگون میخواهد که برای حفظ سلامت خود و دیگر هموطنان و برای جلوگیری از پخش بیشتر ویروس کرونا چه در ایران و چه در سایر کشورها امسال مراسم نوروزی را بدون اجتماعات همیشگی برگزار کرده و هموطنان خارج از کشور هزینه های جشنها و گردهمائی های نوروزی را صرف کمک رسانی به هموطنان خود در ایران کنند.
در این شرایط سخت و بحرانی که ایران و ایرانی از یک سوی از بی کفایتی مسئولان نظام اسلامی و از سوی دیگر از شیوع بی سابقه ویروس کرونا که انتشار گسترده آن نتیجه سیاستهای فاجعه آمیز سران بی کفایت و متحجر نظام اسلامی بود رنج میبرند، جای آن دارد که ایرانیان به هر شکل و طریقی که می دانند و می توانند به یاری هم شتافته با رعایت اصول بهداشتی، خودداری از اجتماعات و دید و بازدیدهای غیر ضروری و تهیه لوازم اولیه بهداشتی اثرات مخرب این فاجعه دهشتناک را به حداقل برسانند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) یقین دارد که ایرانیان با رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس در نهایت انرا شکست خواهند داد و بار دیگر در سالهای آینده نوروز همیشه شاد و سرفراز را چون هزاره های پیشین با خیالی آسوده به جشن و پایکوبی خواهند نشست.
امسال اما نوروز را در خانه های خود و در کنار هفت سین زیبا به دور از گردهم آئی های معمول به جشن خواهیم نشست، یاد و خاطره عزیزان از دست رفته به خاطر فاجعه کرونا مخصوصا پرستاران، پزشکان، و پرسنل فداکار بیمارستانها را گرامی داشته برای حفظ جان هر چه بیشتر هموطنان خود و کمک رسانی به آنان هر آنچه در توان داشته باشیم را به کار خواهیم گرفت. نوروز پیروز و سرفراز و چون هزاره های پیشین شاد و سربلند بر جای خواهد ماند و نوید بخش روزهای خوش تر و بهتر آینده خواهد ماند.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)