بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

4 مارس 2020 / 14 اسفند 1398

با کمال تاسف با خبر شدیم که یکی دیگر از فرزندان راستین ایران زمین از استان کهکیلویه و بویراحمد، خطه ای که در طول تاریخ پر شکوه ایران زادگاه بیشمار مردان و زنان آزاده ایران زمین بوده و هست ، زنده یاد عابد (حسین) محمدپور توسط دژخیمان رژیم اسلامی در زیر شکنجه در زندان به قتل رسیده است.
زنده یاد محمد پور که شجاعانه و علنی بر علیه رژیم ددمنش جمهوری اسلامی مبارزه می کرد و از وفاداران به نظام پادشاهی و حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بود و به پادشاهش عشق می ورزید چون بیشمار فرزندان راستین ایران زمین برای رهائی میهن و هموطنان در بند خود لحظه ای از تلاش و کوشش باز نایستاد. هراسی بدل راه نداد. درد و رنج و شکنجه دژخیمان نظام اسلامی را دلیرانه تحمل کرد و دست آخر در اسارت جمهوری اسلامی زیر شکنجه های وحشیانه عوامل ولی فقیه و نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی جان خود را فدای ایران کرد.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن گرامیداشت نام و یاد این همرزم دلیر خود با اندوهی بیکران به همسر و فرزندان و خانواده محترم و دوستان و دوستداران او مخصوصا دختران دلبندش آیلار و آرتیمیس و همچنین پسر سه ساله اش آیریک از صمیم قلب تسلیت گفته به این عزیزان اطمینان می دهد که تا رهائی ایران و ایرانی راه پدر دلیر و قهرمانشان را ادامه خواهد داد و در آینده ای نه چندان دور در ایرانی آزاد آنان را در آغوش خواهد گرفت و در کنارشان آزادی ایران و به ثمر رسیدن تلاش های پدر فداکارشان را جشن خواهد گرفت.
نام و یاد این فرزند راستین ایران را همواره گرامی خواهیم داشت و راهش را ادامه خواهیم داد.
روانش شاد، یادش گرامی و مبارزان آزاده ای چون او بیشمار باد
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)