بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
25 فوریه 2020 / ششم اسفند 1398

گسترش و واگیری به ویروس کرونا در ایران
در نهايت تأسف بنا به اخبار تأييد شده تعداد مبتلايان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در كشورمان ايران رو به افزايش است.

مسئولين نامسئول جمهوری اسلامی اما با وجود آگاهى ورود اين ويروس به داخل كشور بار ديگر نمايش ويترين حكومتى را بر جان و سلامت مردم اولويت بخشيده تا مراسم سالگرد انقلاب ٢٢ بهمن و انتخابات نمایشی دوم اسفند خدشه دار نگردد.

هنوز چند روزى از پنهانكارى حكومت از كشتن عمدى ١٧٦ سرنشين هواپيماى اوكراين نمي گذرد كه مرتكب فاجعه ديگر آنهم پنهان نگاه داشتن ويروسى مرگبار و عدم آگاهى رسانى و مديريت صحيح بمنظور جلوگيرى از شيوع آن مي شود.
نظامی که برترگماردن مکتبیت بر دانش و کار آرایی در تار و پودش تنیده شده و زمانی هزاران نوجوانان ساده دل را با کلید پلاستیکی بهشت در میدان های مین به کام مرگ فرستاد در بی اهمیتی به جان مردم پیشینه ای دراز داشته و ناتوانی اش در مدیریت بحران و کمک رسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و پیگیری و رسیدگی نیز نیازی به شرح ندارد.
عدم کنترل و بروز یک اپیدمی میتواند پى آمدهايى سخت و برگشت ناپذير داشته باشد اما رژیمی که به جای گسترش زیر ساخت های بهداشتی كشور خود، اولويتش را در خرج سرمایه های ملت ايران براى ساختن بیمارستان درعراق و سوریه و لبنان و كشورهاى آفریقايى كرده است، آنهم نه بر سر انساندوستى بلكه بخاطر صدور ايدولوژيكى شوم، چشم انداز امیدوار کننده ای برای کامیابی در رهاسازى کشور از چنگال چنين معرکه اى را ندارد.
بی شک آنچه برای سردمداران این نظام فاسد همواره اولویت داشته تاراج ایران بوده است و بس. مسئولين بى كفايت جمهورى اسلامى این بار نیز صدها بهانه برای نالایقی شان خواهند تراشید اما ما نیک می دانیم که تنها راه رهایی از بلای اصلی که همانا این رژیم خانمانسوز است، بركنارى كل رژيم و بازسازى ميهن بر پايه هاى شفافيت، انسانيت و صداقت است.
حزب مشروطه ايران )ليبرال دمكرات( ضمن درخواست از هممیهنان براى رعايت راهنمایی های بهداشتی مربوطه، تعهد مينمايد كه از هيچ هميارى چه در جهت ارسال كمكهاى لازم به همميهنان درونمرز و چه در راستاى درخواست از نهادهای بین المللی در جهت فشار بر جمهورى اسلامى براى مديريت صحيح اين فاجعه جهانى، دريغ نخواهد كرد.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)