بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۲۵ فوریه ۲۰۲۰ / ششم اسفند ۱۳۹۸

گسترش و واگیری به ویروس کرونا در ایران
در نهایت تأسف بنا به اخبار تأیید شده تعداد مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در کشورمان ایران رو به افزایش است.

مسئولین نامسئول جمهوری اسلامی اما با وجود آگاهى ورود این ویروس به داخل کشور بار دیگر نمایش ویترین حکومتى را بر جان و سلامت مردم اولویت بخشیده تا مراسم سالگرد انقلاب ٢٢ بهمن و انتخابات نمایشی دوم اسفند خدشه دار نگردد.

هنوز چند روزى از پنهانکارى حکومت از کشتن عمدى ١٧۶ سرنشین هواپیماى اوکراین نمی گذرد که مرتکب فاجعه دیگر آنهم پنهان نگاه داشتن ویروسى مرگبار و عدم آگاهى رسانى و مدیریت صحیح بمنظور جلوگیرى از شیوع آن می شود.
نظامی که برترگماردن مکتبیت بر دانش و کار آرایی در تار و پودش تنیده شده و زمانی هزاران نوجوانان ساده دل را با کلید پلاستیکی بهشت در میدان های مین به کام مرگ فرستاد در بی اهمیتی به جان مردم پیشینه ای دراز داشته و ناتوانی اش در مدیریت بحران و کمک رسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و پیگیری و رسیدگی نیز نیازی به شرح ندارد.
عدم کنترل و بروز یک اپیدمی میتواند پى آمدهایى سخت و برگشت ناپذیر داشته باشد اما رژیمی که به جای گسترش زیر ساخت های بهداشتی کشور خود، اولویتش را در خرج سرمایه های ملت ایران براى ساختن بیمارستان درعراق و سوریه و لبنان و کشورهاى آفریقایى کرده است، آنهم نه بر سر انساندوستى بلکه بخاطر صدور ایدولوژیکى شوم، چشم انداز امیدوار کننده ای برای کامیابی در رهاسازى کشور از چنگال چنین معرکه اى را ندارد.
بی شک آنچه برای سردمداران این نظام فاسد همواره اولویت داشته تاراج ایران بوده است و بس. مسئولین بى کفایت جمهورى اسلامى این بار نیز صدها بهانه برای نالایقی شان خواهند تراشید اما ما نیک می دانیم که تنها راه رهایی از بلای اصلی که همانا این رژیم خانمانسوز است، برکنارى کل رژیم و بازسازى میهن بر پایه هاى شفافیت، انسانیت و صداقت است.
حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( ضمن درخواست از هممیهنان براى رعایت راهنمایی های بهداشتی مربوطه، تعهد مینماید که از هیچ همیارى چه در جهت ارسال کمکهاى لازم به هممیهنان درونمرز و چه در راستاى درخواست از نهادهای بین المللی در جهت فشار بر جمهورى اسلامى براى مدیریت صحیح این فاجعه جهانى، دریغ نخواهد کرد.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)