پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
18 بهمن 1398 / 7 فوریه 2020
درگذشت زنده یاد تیمسار دریادار ناصر جهانبانی
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت زنده یاد تیمسار دریادار ناصر جهانبانی، یکی از خوشنام ترین و خدمتگذارترین افسران نیروی دریائی ارتش شاهنشاهی ایران که سالها برای پیشرفت و قدرت نیروی دریائی ایران صادقانه تلاش کرد را به خانواده محترم ایشان، خاندان جهانبانی و نیروهای ارتش و مخصوصا نیروی دریائی ایران تسلیت گفته نام و یاد این افسر فداکار و خدمتگذار را گرامی می دارد.
روان تیمسار دریادار ناصر جهانبانی شاد، یادش گرامی و‌ راهش پر رهرو باد.حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)