بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
4 فوریه 2020 / 15 بهمن 1398

انتخابات ، نمايشنامه تكرارى!
جمهوری اسلامی بار دیگر خیمه شب بازی تکراری انتخابات آزاد را در اسفندماه به صحنه می برد و می کوشد با تبلیغات فرسوده و دروغین خود ملتی را که زیر مهمیز اختناق طاقت از دست داده و براثر سنگینی هزینه های زندگی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی و ماجراجويى هاى برون مرزی رژیم کمر خم کرده است بار دیگر به پای صندوق های رأى بکشاند.
قصد رژیم تبهکار و مردم فریب حاکم بر کشورمان آن است تا شرکت مردم در انتخابات را به نشانه پشتیبانی ملت ایران از ولایت فقیه به افکار عمومی مردم جهان بقبولاند و بدین وسیله پرده ای بر کارنامه سراسر شرم آور خود بکشد.

حزب مشروطه ایران (ليبرال دمكرات) هم میهنان عزیز را به تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن فرا می خواند و خاطرنشان می سازد که نادیده انگاری و پایمال کردن حقوق مسلم مردم ایران توسط رژیم ولی فقیه به حدی رسیده است که دیگر کمتر کسی میتواند منکر آن شود.

هیچ دلیل و منطقی برای مشروعيت بخشی به این نظام ویرانگر با شرکت در نمایش انتخابات فرمایشی آن وجود ندارد.

بی تردید ملت ایران که همچنان داغدار جوانان به پا خاسته خود در کشتار آبان ماه امسال است و هنوز از ضربه جانگداز اصابت موشک های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی و از دست دادن شماری از فرزندان تحصیلکرده ایران در بهت و اندوه به سر می برد، با تحریم انتخابات مهندسی شده و عدم مشارکت در آن اعتراض مدنی خود به سیاست های ایران ویرانگر رژیم را به دنیا نشان خواهد داد.

باشد تا با اتحاد همه قشرهای جامعه و با مبارزه مدنی حاکمیت کشورمان را از هيات حاکمه غارتگر و تروریست باز ستانده و سرنوشت جامعه را به دست نمایندگان منتخب خود بسپاریم و کشورمان را به شاهراه دمکراسی و پیشرفت اقتصادی و آسایش و رفاه رهنمون شویم.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)