روز نخست:

کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران با پخش سرود «ای ایران» کار خود را آغاز کرد.
پس‌ازآن ابتدا آقای فرزاد فراهانی رئیس شاخه وودلند هیلز به حاضرین خوش‌آمد گفته و گرد هم‌آیی حزب را رسماً آغاز نمودند.
در ابتدا آقای دکتر برومند به‌عنوان ریاست سنی کنگره یازدهم برگزیده شدند.
سپس آقای فواد پاشایی دبیر کل محترم حزب ضمن خوش‌آمد گویی دوباره به حاضرین، گزارشی کلی از عمل کرد حزب ارائه نموده و از تلاش تمامی هموندان که با همیاری همیشگی و کارکرد مداوم خود همواره پشتیبان حزب بوده‌اند سپاس‌گزاری کردند.
پس‌ازآن آقای بیژن مهر که به‌عنوان نماینده جبهه ملی ایران به این کنگره دعوت‌شده بود سخنانی را ایراد کردند. ایشان ضمن تشکر از دعوتشان به کنگره حزب مشروطه ایران، به یادآوری پیشینه همکاری‌های بین حزب مشروطه و جبهه ملی ایران در زمان شادروان دکتر داریوش همایون پرداخته و بر تداوم، گسترش و تقویت این همکاری‌ها در جهت نیل به هدف مشترک هر دو گروه که همانا آزادی ایران از چنگال رژیم ایران ستیز جمهوری اسلامی است تأکید کردند.
در ادامه پیام آقای دکتر اکمل، رایزن محترم حزب مشروطه ایران در واشنگتن که نتوانسته بودند شخصاً در جلسه حضور به هم رسانند توسط آقای خنده‌رو برای حاضرین خوانده شد. ایشان در پیام خود با قدردانی از زحمات تمامی هموندان و مبارزان حزب در 22 سال گذشته، ورود نیروهای جوان‌تر به حزب را نیک خوانده و بر سپردن مسئولیت‌های بیشتر به آنان تأکید کردند. همچنین ایشان لزوم هم کاری و هماهنگی بیشتر با دیگر نیروهای طرفدار پادشاهی، گسترش تبلیغات و تأکید بر توجه بیشتر به مسائل محیط‌زیست در ایران را خاطرنشان کردند.
پس‌ازآن آقای دکتر حسن منصور، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد و مشاور حزب در امور اقتصادی، از لندن پیام زنده ویدیوی خود را به کنگره حزب فرستادند. ایشان ضمن مروری بر دیدگاه‌های اندیشمندان، فلاسفه و متفکرین برجسته در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سده‌های اخیر به مقایسه اثرات ایدئولوژی‌های گوناگون بر تاریخ معاصر پرداخته و سپس تحلیل‌ها و در یافته‌هایی را از وضعیت کنونی ایران و جهان ارائه نمودند.
آقای شاهین نژاد به‌عنوان نماینده سازمان نوزایی (رنسانس) ایرانی و مهمان کنگره یازدهم سخنرانی کردند که در آن به تشریح و مقایسه سیستم‌های گوناگون حکومت در ایران (سیستم «شهریار ایرانی» در ایران پیش از اسلام، سیستم «سلطنتی» در سده‌های میانی تا پیش از انقلاب مشروطه و سیستم پارلمانی پیش از انقلاب مشروطه) پرداختند. ایشان هم‌چنین شباهت‌ها و تفاوت‌های میان سیستم‌های شهریاری ایرانی و دمکراسی مدرن اروپایی را برشمرده و نکات بنیادین این‌رو را در قیاس باهم قراردادند.
پس‌ازاین سخنرانی از طرف هموندان هدایایی به آقایان فواد پاشایی و دکتر نادر زاهدی به سپاس خدمات ایشان در شورای مرکزی پیشین داده شد. افزون بر آن هموندان شاخه لس‌آنجلس هدیه جداگانه را به آقای فواد پاشایی به سپاس خدمات ایشان در سمت دبیر کل حزب در طول 12 سال گذشته و نیز زحمات ایشان برای شاخه لس‌آنجلس به ایشان اهدا نموند.
پس از مراسم سپاس‌گزاری و هدایا پیام آقای عیسی اسحاق زایی، رئیس کنگره ملی افغانستان، به کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران به‌توسط آقای بیت‌اللهی خوانده شد. در این پیام آقای عیسی اسحاق زایی کنگره را به هموندان حزب تبریک گفته و ضمن یادآوری شباهت‌های مبارزات مردم ایران و افغانستان و آرزوی وحدت بیشتر بین دو ملت، برای حزب مشروطه ایران پیروزی و کامیابی هر چه بیشتر را آرزو نمودند.
سخنران بعدی کنگره آقای شهرام همایون چهره آشنا شبکه تلویزیونی «کانال یک» بودند. ایشان ضمن قدردانی از زحمات فراوان و خستگی‌ناپذیر آقای پاشایی بر پایداری حزب مشروطه ایران در ستیز با نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ‌گونه کمک، به‌ویژه کمک‌های مالی، از دولت‌ها و تشکیلات بیگانه تأکید کردند.
در خاتمه مراسم نیم روزی آقای دکتر شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس و رایزن حزب مشروطه ایران پیام ویدیویی خود را به کنگره فرستاده که در آن ضمن تبریک به آقایان پاشایی و دکتر زاهدی جهت دریافت جوایز و قدردانی از زحمات چندین ساله آقای پاشایی به‌خصوص در راهبری حزب پس از درگذشت شادروان دکتر همایون، ورود بیشتر هموندان جوان به حزب را خجسته دانسته و یادآور شدند که پویایی احزاب مبارز بیرون از کشور و تداوم مبارزه آن‌ها تأثیر فراوانی بر روحیه و ستیز مبارزان درون ایران دارد.

پس از پیام آقای دکتر فاطمی جلسه نیم روز اول خاتمه یافت.
نیم روز دوم کنگره با سخنرانی آقای دکتر حمید تفضلی ادامه یافت. آقای دکتر تفضلی ابتدا گزارشی را از عملکرد کارگروه حقوق بشر ارائه کرده و سپس دیدگاه‌های خود را در رابطه با خطرات مقالات منتشرشده اخیر از سوی برخی از افراد دانشگاهی که برای ایران خطر تجزیه دارد را مطرح کرده و ضرورت هوشیاری در برابر این‌گونه مقالات و اظهار نظرات را یادآور شدند. هم‌چنین برخی از میهمانان و هموندان پرسش‌هایی را در این زمینه با ایشان مطرح کردند که آقای دکتر تفضلی در پاسخ نظرات خود را بیان نمودند.
پس از سخنرانی آقای دکتر تفضلی، پیام آقای بهمن زاهدی به کنگره یازدهم توسط آقای خنده‌رو خوانده شد، ضمن توفیق برای حزب مشروطه ابران و کنگره یازدهم، اشاره داشتند: «اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران راه خود را به‌مانند اندیشه‌های لیبرال دموکرات در کشورهای دیگر پیموده و تجربه‌های تاریخی خود را پیداکرده. رابطه مشترک اندیشه مشروطه‌خواهی و واژه لیبرال دموکرات را در اصول و ارزش‌های اجتماعی و بنیان آن در نوزائی و نوآوری می‌توان یافت.»
در ادامه برنامه، گروه‌های کار گزارش کوتاهی از کارکرد خود ارائه نمودند. ابتدا گزارش کارگروه مالی که توسط آقای کاظمیه تهیه‌شده بود به کنگره داده شد. پس‌ازآن گزارش کارگروه ارتباطات خارجی را عرضه کردند که در آن به فعالیت‌های این کارگروه ازجمله شرکت و پذیرش هموندی حزب مشروطه ایران در کنگره لیبرال دمکرات‌های جهان به‌عنوان تنها حزب ایرانی اشاره کردند. سپس گزارش آقای قطبی از گروه پال تاک و دفتر پژوهش توسط آقای صدری خوانده شد.

پس از ارائه گزارش کارگروه‌ها هموندان به تبادل‌نظر پرداختند و تمایل خود را برای شرکت در کمیته‌های کار مشخص نمودند.
در اینجا جلسه روز نخست با پخش سرود «ای ایران» رسماً به پایان رسید و هموندانی که دریک کمیته کار تمایل به همکاری داشتند به گفتگو و تبادل‌نظر پرداختند.
ازجمله کمیته کار بررسی پیشنهاد‌ها تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت تا پیشنهاد‌ها زیر را در روز دوم برای رأی‌گیری به کنگره ارائه دهد:

1- پیشنهاد آقای صدری برای جایگزینی نام «منشور» با «باور نامه»
2- پیشنهاد‌ها شاخه برمن:
– تصحیح بند دوم از ماده 3 بخش یکم بنیان نامه به اینکه: خویشاوندان سببی و نسبی (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان و همسر) نمی‌توانند در شورای شهری و شورای مرکزی هم‌زمان عضویت داشته باشند.
– افزودن به بنیاد نامه: خویشاوندان نسبی و سببی هموندانی که خواهان عضویت در شورای مرکزی می‌باشند؛ نمی‌توانند به عضویت کارگروه نظارت بر انتخابات برآیند.
– افزودن به بنیاد نامه: هموندان قابل شرایط فقط می‌توانند برای دو دوره متوالی به عضویت شورای مرکزی درآیند. پس از یک دوره تنفس هموند متقاضی می‌تواند دوباره (در صورت انتخاب شدن) به عضویت شورای مرکزی درآید.
– افزودن به بنیاد نامه: عضویت یا انصراف و یا ائتلاف بنام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با دیگر احزاب و جنبش‌های ایرانی و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی که تعهداتی برای حزب به همراه آورد باید مورد تائید دوسوم اعضای حزب (هموندانی که با تائید کمیته مالی حق رأی دارند) باشد. اجرای این‌همه پرسی به عهده و از وظایف شورای مرکزی خواهد بود.
پس از برسی پیشنهاد‌ها کمیته کار با رأی‌گیری در خود تصمیم گرفت تا:
1- پیشنهاد آقای صدری جهت رأی‌گیری در کنگره ارائه گردد.
2- پیشنهاد‌ها شاخه برمن:
– تصحیح بند دوم از ماده 3 بخش یکم بنیان نامه به اینکه: خویشاوندان سببی و نسبی (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان و همسر) نمی‌توانند در شورای مرکزی هم‌زمان/اکثریت عضویت داشته باشند (از این نظر که شورای شهری دیگر وجود ندارند) به کنگره ارائه شود و کنگره بر سرواژه‌های هم‌زمان/اکثریت تصمیم بگیرد.
– افزودن به بنیادنامه: خویشاوندان نسبی و سببی هموندانی که خواهان عضویت در شورای مرکزی می‌باشند؛ نمی‌توانند به عضویت کارگروه نظارت بر انتخابات برآیند برای رأی‌گیری به کنگره ارائه گردد.
– افزودن به بنیادنامه: هموندان قابل شرایط فقط می‌توانند برای 4 دوره متوالی دبیر کل باشد. پس از یک دوره تنفس هموند متقاضی می‌تواند دوباره (در صورت انتخاب شدن) به عضویت شورای مرکزی درآید و بارأی شورای مرکزی دبیر کل شود، برای رأی‌گیری به کنگره ارائه گردد (افزایش تعداد دوره‌ها از دوبه‌چهار).
– افزودن به بنیادنامه: عضویت یا انصراف و یا ائتلاف بنام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با دیگر احزاب و جنبش‌های ایرانی و همچنین با سازمان‌های بین‌المللی که تعهداتی برای حزب به همراه دارد باید مورد تائید دوسوم اعضای حزب (هموندانی که با تائید کمیته مالی حق رأی دارند) باشد. اجرای این‌همه پرسی به عهده و از وظایف شورای مرکزی خواهد بود به این دلیل که این امر در حوزه وظایف شورای مرکزی است در کنگره ارائه نگردد.
همچنین کارگروه قطعنامه به بررسی متن قطعنامه پرداخته و پس از تبادل‌نظر متن نهایی را برگزید.

روز دوم:

دومین روز کنگره 11 حزب مشروطه ایران با پخش سرود «ای ایران» کار خود را آغاز کرد.
در روز دوم ابتدا کمیته کار تبلیغات نارضایتی خود از چندگانگی صفحات فیس‌بوک و اینستا گرام و دیگر ابزارها تبلیغاتی حزب ابراز داشت. پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیم گرفته شد تا شورای مرکزی آینده به این چندگانگی رسیدگی کرده و تلاش کند که این ابزارها یگانه سازی گردند.
پس‌ازآن کمیته کار بررسی پیشنهاد‌ها گزارش خود از بررسی پیشنهاد‌ها رسیده را بیان کرده و رأی‌گیری در مورد آن‌ها انجام شد: 1- با پیشنهاد آقای صدری برای جایگزینی نام «منشور» با «باور نامه» موافقت نشد.
2- با پیشنهاد شاخه برمن برای تصحیح بند دوم از ماده 3 بخش یکم بنیان نامه که خویشاوندان سببی و نسبی (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزندان و همسر) نمی‌توانند در شورای مرکزی هم‌زمان/اکثریت عضویت داشته باشند موافقت نشد.
3- با پیشنهاد شاخه برمن برای افزودن به بنیادنامه که خویشاوندان نسبی و سببی هموندانی که خواهان عضویت در شورای مرکزی می‌باشند؛ نمی‌توانند به عضویت کارگروه نظارت بر انتخابات برآیند موافقت شد.
4- با پیشنهاد اصلاح‌شده شاخه برمن برای افزودن به بنیادنامه که هموندان قابل شرایط فقط می‌توانند برای 4 دوره متوالی دبیر کل باشد. پس از یک دوره تنفس هموند متقاضی می‌تواند دوباره (در صورت انتخاب شدن) به دبیر کلی منصوب شود، موافقت شد.
پس از پایان رأی‌گیری بر روی پیشنهاد‌ها کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی به معرفی خود و برنامه‌هایشان پرداخته و به پرسش‌های دیگر هموندان از آنان پاسخ دادند.
سپس رأی‌گیری برای عضویت در شورای مرکزی انجام‌گرفت. و کمیته نظارت به شمارش آرای هموندان حاضر و آرای ارسال‌شده هموندان غایب پرداخت. درنتیجه آقایان دکتر نادر زاهدی، خسرو بیت‌اللهی، دانیال خنده‌رو، امیر صدری و شایان آریا با آوردن اکثریت آرا به عضویت در شورای مرکزی درآمدند. و آقای دکتر حسین یزدی به‌عنوان عضو علی‌البدل برگزیده شدند.
متن الحاقی به منشور در رابطه با زیست‌محیطی مورد موافقت قاطع هموندان گرفت.
پس از انجام رأی‌گیری شورای مرکزی قطعنامه کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران خوانده شد. و کنگره با پخش سرود «ای ایران» خاتمه یافت.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران