«آینده‌ای كه بايد ساخت»

يازدهمين كنگره حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در روزهاى ١٣ و ١٤ ماه اوت سال ٢٠١٦ در امریکا و در شهر لس‌آنجلس با موفقیت برگزار شد.
در اين كنگره ابتدا از خدمات دوازده‌ساله دبير كل محترم حزب آقاى فواد پاشائى قدردانى شد؛ كه ایشان با تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی خود در اين سال‌ها نه‌تنها حزب را محكم و پايدار پابرجا نگه‌داشته بلكه آن را از بحران‌هایی چون درگذشت زنده‌یاد دكتر داريوش همايون نیز با درايت و پشت‌کار مثال‌زدنی خود سربلندتر از گذشته به بیرون رهنمون گشته‌اند.
سپس انتخابات کنگره جدید حزب انجام‌گرفته و با رأی اعضای برگزیده‌شده در آن، آقاى خسرو بیت‌اللهی به‌عنوان دبير كل جديد حزب انتخاب گشتند. همچنین به‌اتفاق آراء شوراى مركزى جديد آقاى فواد پاشائى به‌عنوان رايزن جديد حزب انتخاب‌شده و به جمع رايزنان محترم حزب پيوستند تا حزب همچنان از تجربيات و رهنمودهاى ايشان بهره‌مند شود.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) خرسند است كه در بیست‌ودو سال گذشته نه‌تنها توانسته است پايدار و استوار به راه خود ادامه دهد، كه توانسته هرروز بیش‌ازپیش به‌تمامی اصول اعتقادى مندرج در منشور حزب وفادار مانده و ارزش‌های والاى مندرج در آن را براى ساختن فردایی بهتر در ميان هم‌وطنان گسترش دهد.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از ابتداى تأسیس هیچ‌گاه تنها نظر به براندازى نظام ايران برباد ده جمهورى ويرانگر اسلامى نداشته و هرچند آن را مهم‌ترین، اما اولين گام براى ساختن فردایی بهتر می‌داند. ازاین‌روی نيز ضمن اینکه تمام سعى و كوشش خود را براى شتاب بخشيدن به براندازى نظام جمهورى اسلامى به‌وسیله جنبش دمكراتيك ملت ايران گذاشته است، هم‌زمان ازاین‌روی كه بسط و گسترش ارزش‌های ليبرال دمكراسى را براى ساختن ايران بعد از جمهورى اسلامى لازم و حياتى می‌داند، تلاش خود را بر آن نیز نهاده است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) با آگاهى كامل از مشكلات پيش روى و خطراتى كه از هر سوى ايران را تهديد می‌کند، هم‌وطنان خود در داخل و خارج از ايران را فرامی‌خواند تا با آگاهى كامل به فكر فرداى ايران بوده از همين امروز به فكر بهترين جايگزين براى جمهورى ويرانگر اسلامى باشند.

در اين راستا حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) همه فعالان سياسى و سازمان‌های مبارز را فرامی‌خواند تا برنامه‌های خود را براى ايرانِ بعد از جمهورى اسلامى با مردم در ميان گذاشته و از ايرانيان بخواهند تا به سنجش و داورى اين برنامه‌ها بنشينند. نمی‌شود مردم را به مبارزه و براندازى اين نظام ويرانگر فراخواند بدون آنکه اكثر آنان شناخت و درك روشنى داشته باشند ازآنچه قرار است که جايگزين آن شود.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از آغاز تلاش خود تمام كوشش خود را كرده تا برنامه‌های خود را از چهارچوب نظام سياسى گرفته تا برنامه‌های فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى به‌روشنی با ايرانيان در ميان گذاشته و آنان را در معرض سنجش عمومى قرار دهد. در همين راستا بسيار خرسند است كه پس از تدوين چهارچوب‌های نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مدنظر خود درگذشته، در اين كنگره نيز برنامه‌هایی را براى حفظ و حراست از محیط‌زیست ايران تصويب کرده و آن را به‌عنوان سند الحاقى به منشور خود، در معرض سنجش ملت ايران قرار داده است.

بر هیچ‌کس پوشيده نيست كه يكى از خطرات سترگ براى ايران فاجعه نابودى محیط‌زیست است. فاجعه‌ای كه ابعاد آن هرروز بزرگ‌تر و مخاطره‌آمیزتر می‌شود و می‌رود تا سرزمين ايران را به شوره زارى غیرقابل‌سکونت بدل كند.

به هرکجا كه بنگريم؛ از درياى خزر و جنگل‌های سرسبز شمال گرفته تا درياچه رضائيه و رود كارون، از زاینده‌رود گرفته تا اروندرود و سرزمين زرخيز خوزستان، از آذربايجان گرفته تا سيستان و بلوچستان، محیط‌زیست ایران و گونه‌های کم‌نظیر گياهى و حيوانى آن به خاطر سیاست‌های غیرعلمی و ويرانگر نظام جمهورى اسلامى به سبب ریز گردها، آلودگى هوا، آلودگى منابع آبى و هدر رفتن آب‌های زیرزمینی و مخاطراتی ازاین‌دست رو به نابودى است. خسارت وارده از اين فاجعه زیست‌محیطی غیرقابل محاسبه است. زمان می‌گذرد و ايران ما از هر نظر رو به نابودى می‌رود. می‌بایست که هرچه زودتر جلو اين روند ويرانگر گرفته‌شده تا هم اين نسل و هم‌نسل‌های آينده بتوانند در ایران‌زمین زندگى كنند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) همه ايرانيان و فعالان سياسى و جامعه مدنى ايران را فرامی‌خواند كه با تمام قوا براى نجات و بازسازی محیط‌زیست ايران بپا خيزند. باشد كه با نابودى نظام ويرانگر اسلامى و تغيير سیاست‌های زیست‌محیطی، ايران را بار ديگر زنده‌تر و سرسبزتر از گذشته به نسل‌های آينده بسپاريم.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) آگاهانه كنگره يازدهم را كنگره «آینده‌ای كه بايد ساخت» نام نهاد تا اين پيام را به هم‌وطنان خود، مخصوصاً نسل جوان و پوياى ايران، برساند كه آينده بهتر جز با تلاشى آگاهانه قابل‌دسترسی نيست؛ آينده بهتر نه تصادفى به دست خواهد آمد و نه كسى آن را به ما هديه خواهد داد. بايد آن را آگاهانه ساخت و برايش تلاش كرد. راه رهائی ايران جز اين نبوده، نيست و نخواهد بود. آينده را بايد با برنامه‌های روشن ساخت!

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران