فیلم سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران در تاریخ پانزدهم سپتامبر 2018 برابر با 24 شهریور 1397