فیلم سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران در تاریخ پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۴ شهریور ۱۳۹۷