بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
۲۷ دیماه ۱۳۹۸ / ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰

تداوم مبارزات مردمى و پشتیبانى از آن،
لزوم برکنارى علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور از کلیت حکومت امروز دیگر تنها شعار بخشی از اپوزیسیون ایران نیست بلکه خواست ملتی است که از زبان جوانان و دانشجویان آن بیان می شود. دانشجویان ایران که وجدان آگاه و آینده ساز کشور عزیزمان هستند در روزهای اخیر بارها و بارها ضمن محکوم نمودن سیاست های ایران ویرانساز جمهوری اسلامی به روشنی و صراحت خواهان استعفای ولی فقیه و نیز سایر مسئولان بلندپایه رژیم شده اند. این خواست امروزه حتی در بیان کسانی که در گذشته مسئولیت هایی در سیستم داشته اند خود را نشان می دهد.

این خواست ملی اما هرگز به معنای بسنده کردن به تغییر فرد در راس هرم ظلم و ستم بر ملت مبارز ایران نیست و در واقع باید آن را آغازگر روندی دانست که به کنارگذاردن تمامیت رژیم سرکوب ولایی و نگارش قانون اساسی نو در مجلس مؤسسان خواهد انجامید.

امروزه در دانشگاه تهران دانشجویان «نه رفراندم نه اصلاح / اعتصاب انقلاب” را فریاد میزنند و نشان میدهند که دیگر اجازه نخواهند داد حکومت نالایق، دروغگو و کشتارگر جمهوری اسلامی بتواند بر خواست ملی تغییر رژیم سرپوش نهد و از کنار آن بگذرد تا بتواند به جنایات و چپاول چهل ساله ملت ایران ادامه دهد.

اعتراضات و مبارزات جوانان، دانشجویان و همه حق طلبان آزادیخواه غرور آفرین است و نگاه جهانیان را به خود جلب کرده است. ادامه آن تنها راه شکستن دیوار ظلم است و برپایى اعتصاب های گسترده زمان نابودی جمهوری اسلامی را نزدیکتر خواهد ساخت.

حزب مشروطه ایران ضمن تأیید و پشتیبانی از تظاهرات، اعتراضات و خواسته های دانشجویان و مردم ایران بار دیگر اعلام می دارد که در نبرد ملی علیه حکومت فاسد و برای رسیدن به دمکراسی و اجرای منشور حقوق بشر در ایرانمان با تمام توان در کنار هممیهنان دلیر ایستاده است و می کوشد صدای ملتی اسیر و در بند را به گوش جهانیان برساند.
نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)