سخنرانی آقای Philippe De Backer عضو پارلمان اروپا – از حزب Open VLD بلژیک. این سخنرانی در دوازدهمین کنگره حزب مشروطه در شهر آنتورپ، بلژیک انجام شد.