بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
20 دیماه 1398

سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ايران
بار ديگر بى کفایتی و سوء مديريت مسئولين نظام ویرانگر جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و ۱۷۶ انسان بیگناه را درهواپیمای مسافربری خطوط هوائی اوکراین به کشتن داد. شواهد بسیاری در دست است که این هواپیما به اشتباه با آتش پدافند خودی در زمانیکه رژیم تهدید به حمله به نیروهای آمریکایی در عراق کرده بود سرنگون شده باشد ، درشرایطی که هرگاه امکان درگیری نظامی وجود دارد باید اکیدا از پروازهای غیرنظامی جلوگیری می شد.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز همدردی عمیق با بازماندگان این فاجعه باور نکردنی و عرض تسليت به همه ایرانیان داغدار، از جامعه بین المللی می خواهد که:
-یک تیم حقیقت یاب بین المللی برای بررسی این فاجعه ارسال شود.
-جعبه سیاه هواپیما بدون دستکاری بلافاصله به مسئولان شرکت بوئینگ و یا یک شرکت صلاحیتدار بیطرف جهت بررسی های کارشناسانه و تحقیقات ویژه تحویل داده شود.
-حق خانواده های قربانیان این فاجعه جهت شکایت و پیگیری از آمرین و عاملین این فاجعه در دادگاههای بین المللی محفوظ بماند و با توجه به امنيتى بودن فضای موجود و حساسيت نظام برای کتمان واقعیت های دهشتناک پیرامون این واقعه ، امنیت خانواده های داغدار و همه آنانی که در پی یافت حقیقت این ماجرای هولناک هستند تضمین شده واز سوی مقامات بین المللی با جديت دنبال شود.

جنایتکارانی که صدها انسان بیگناه را برای روی کار آمدن و پیروزی انقلاب شان زنده زنده در آتش سینما رکس سوزاندند امروز نيز براى مرگ جانگداز ۱۷۶ انسان بیگناه و خاموش نگاه داشتن خانواده هايشان و به فراموشی سپرده شدن این جنایت هولناک از هیچ عملی رویگردان نخواهند بود.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) باردیگر ضمن ابراز همدردی عمیق با قربانیان این جنایت بزرگ اطمینان دارد که دیر یا زود خون بیگناهان این فاجعه دردناک گریبان مسئولان نظام بی کفایت جمهوری اسلامی را خواهد گرفت. تا آنروز اما ایرانیان پیگیر یافتن حقیقت این ماجرای دردناک خواهند بود و لحظه ای آرام نخواهند نشست.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)