بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

کشته شدن قاسم سلیمانی، فصل جديدى براى مبارزه عليه ظلم

فرمانده سپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی، به همراه چندتن از دستياران جنايتكارش در یک حمله غافلگیر کننده نیروهای آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شد.
حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرقدرتترين مهره نظام ویرانگر جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر مسئول مستقيم ببار آمدن بى ثباتى امنيتى، كشتار و خسارات زیادی در کل منطقه خاورمیانه بويژه کشته شدن صدها هزار انسان بیگناه در سوریه، عراق، لبنان، یمن و ایران بود. جنايات و سياست هاى مخربى كه برای ایران و ایرانى هزينه هنگفتى ببار آورده و روز بروز ميهنمان را به پرتگاه ناامنى بين المللى و قهقراى اقتصادى ميكشاند.
این اقدام آمریکا خوابهای خوش بسیاری از جیره خواران نظام اسلامی را به کابوس بدل کرده است. جیره خوارانی که با مطرح کردن سناریو های مسخره اى از قبیل کودتای سپاه و سازش با آمریکا برای حفظ و بقای نظام اسلامیشان دل خوش کرده بودند. همچنين نشانگر آن است كه دخالت هاى ويرانگر جمهورى اسلامى و عمليات تروريستى سپاه بيش از اين قابل تحمل نيست و به بن بست رسيده است.
بدنه سپاه و نیروهای انتظامی، باید به خود آیند و هر چه زودتر مسير خود را از نظام جمهوری نکبت بار اسلامی جدا کنند و تا هنوز فرصتى هست به مردم بپيوندند، از مردم ايران حمايت كرده و به فروپاشى رژيم ستمگر و جاه طلب پايان بخشند. رژیم اسلامی در برابر فشارهای همه جانبه داخلی و خارجی دوام نخواهد آورد و ایستادن در کنار آن جز سرنوشتی شوم برايشان به همراه نخواهد داشت.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) امیدوار است که پیش از کشیده شدن عملیات نظامی آمریکا به درون مرزهای ایران، رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی با اراده و حرکت سراسری ملت بزرگ ایران از سر راه پیشرفت و سعادت ایران و ایرانی و منطقه خاورمیانه برداشته شده و بار دیگر صلح و بهروزى در منطقه رنج کشیده ما جای جنگ و و‌یرانی و دخالتهای جنایتکارانه در کشورهای دور و‌ نزدیک را بگیرد.

پاينده ايران
زنده باد ملت قهرمان ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)