بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

کشته شدن قاسم سلیمانی، فصل جدیدى براى مبارزه علیه ظلم

فرمانده سپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی، به همراه چندتن از دستیاران جنایتکارش در یک حمله غافلگیر کننده نیروهای آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شد.
حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرقدرتترین مهره نظام ویرانگر جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر مسئول مستقیم ببار آمدن بى ثباتى امنیتى، کشتار و خسارات زیادی در کل منطقه خاورمیانه بویژه کشته شدن صدها هزار انسان بیگناه در سوریه، عراق، لبنان، یمن و ایران بود. جنایات و سیاست هاى مخربى که برای ایران و ایرانى هزینه هنگفتى ببار آورده و روز بروز میهنمان را به پرتگاه ناامنى بین المللى و قهقراى اقتصادى میکشاند.
این اقدام آمریکا خوابهای خوش بسیاری از جیره خواران نظام اسلامی را به کابوس بدل کرده است. جیره خوارانی که با مطرح کردن سناریو های مسخره اى از قبیل کودتای سپاه و سازش با آمریکا برای حفظ و بقای نظام اسلامیشان دل خوش کرده بودند. همچنین نشانگر آن است که دخالت هاى ویرانگر جمهورى اسلامى و عملیات تروریستى سپاه بیش از این قابل تحمل نیست و به بن بست رسیده است.
بدنه سپاه و نیروهای انتظامی، باید به خود آیند و هر چه زودتر مسیر خود را از نظام جمهوری نکبت بار اسلامی جدا کنند و تا هنوز فرصتى هست به مردم بپیوندند، از مردم ایران حمایت کرده و به فروپاشى رژیم ستمگر و جاه طلب پایان بخشند. رژیم اسلامی در برابر فشارهای همه جانبه داخلی و خارجی دوام نخواهد آورد و ایستادن در کنار آن جز سرنوشتی شوم برایشان به همراه نخواهد داشت.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) امیدوار است که پیش از کشیده شدن عملیات نظامی آمریکا به درون مرزهای ایران، رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی با اراده و حرکت سراسری ملت بزرگ ایران از سر راه پیشرفت و سعادت ایران و ایرانی و منطقه خاورمیانه برداشته شده و بار دیگر صلح و بهروزى در منطقه رنج کشیده ما جای جنگ و و‌یرانی و دخالتهای جنایتکارانه در کشورهای دور و‌ نزدیک را بگیرد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)