بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
٢۴ دسامبر ٢٠١٩

بازداشت خانواده های داغدیده

بنا بر خبرهای رسیده نظام جنایتکار جمهوری اسلامی از وحشت نیروی لایزال ملت ایران که اراده کرده تا در برابر ضحاک خویان ساکت ننشسته و با شرکت در چهلم عزیزان از دست رفته در پنجم دی ماه اجازه ندهد تا خون بیش از هزار تن از بهترین جوانان به خون خفته جنبش آبانماه پایمال شود، دست به تهدید و بازداشت خانواده های جانباختگان زده و داغدیده گان از جمله پدر و مادرِ پویا بختیاری را دستگیر کرده است.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن این عمل غیر انسانی از ملت قهرمان و بپا خاسته ایران می خواهد که با شرکت در مراسم چهلم جانباختگان آبانماه اجازه ندهند که رژیم ددمنش اسلامی در این نقشه شوم به
اهداف جنایتکارانه خود دست یابد.

هیچ التیامی برای خانواده های داغدار و در بند به جز ادامه راه فرزندان دلیرشان و احترام به خواست آنان برای بزرگداشت عزیزانشان نیست.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) از همه سازمانهای بین المللی و فعالان حقوق بشر میخواهد که با فشار بر جمهوری اسلامی موجبات آزادی سریع و بی قید و شرط پدران و مادران داغدیده و در بند را فراهم کنند.

در این نبرد ابتکار عمل بدست ایرانیان آزاده و نظام جنایتکار ، هراسان ناگزیر به عکس العمل هایی از سر استیصال است.

با شرکت گسترده بر مزار جانباختگان جنبش آبانماه، چه در گورستانهای و چه در کوچه و خیابانها بار دیگر به جهانیان نشان خواهیم داد که ایرانی نه زیر بار ظلم و ستم خواهد رفت و نه هرگز در برابر جانیان آرام خواهد نشست.

آرزوی بهترین جوانان به خون خفته ایران چیزی جز سرنگونی نظام اسلامی و رهائی ایران نبود .

آرزویشان را با همبستگی و مبارزه ای بی امان برآورده کرده پنجم دیماه را به کابوس جنایتکاران بدل خواهیم ساخت.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)