پیام تسلیت حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
٢٠ دسامبر ٢٠١٩

درگذشت زنده یاد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهی احسن پاشائی فراهانی.

با اندوه فراوان خبر درگذشت زنده یاد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهی احسن پاشائی فراهانی را دریافت کردیم.

زنده یاد احسن پاشائی فراهانی از جمله افسران وطن پرست و خدمتگزار ارتش شاهنشاهی ایران بودند که سالهای سال در جای جای ایران صادقانه به میهن عزیز خود خدمت کردند و پس از انقلاب نکبت بار اسلامی و اجبار به ترک وطن نیز لحظه ای از فکر رهائی ایران و ایرانی غافل نشدند.

ایشان در این راه با هرآنچه از دستشان برآمد و با هر امکانی که در اختیار داشتند تلاش کردند و در تمام طول این سالها همواره مشوق فرزندان برومند و میهن دوست خود آقایان فرزاد پاشائی فراهانی و فواد پاشائی فراهانی بودند، که این هر دو فرزند نیز به گواهی دوست و دشمن لحظه ای از تلاش برای رهائی ایران و مبارزه با نظام ایران ستیز جمهوری اسلامی دست نکشیده و ادامه دهنده راه پدر بوده اند.

صد افسوس که ایشان چون بیشمار ایرانیان وطن پرست پیش از آزادی ایران چشم از جهان فرو بستند. حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت زنده یاد سرهنگ ستاد ارتش شاهنشاهی ایران احسن پاشائی فراهانی را خدمت همسر ایشان بانو ناهید فرزانه و فرزندان ایشان آقایان فرزاد پاشائی فراهانی و فواد پاشائی فراهانی و نیز همه اعضای خانواده محترم و دوستان و آشنایان ایشان از صمیم قلب تسلیت گفته خود را در این غم بزرگ شریک می داند.

روانشان شاد و یادشان همواره گرامی باد
پاینده ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)