بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
دهم دسامبر 2019

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر گامی مهم در عرصه بین المللی بود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمامی انسان ها حقوقی به رسمیت شناخته شده و کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد به اجرای بی چون و چرای آن می شوند.

این اعلامیه که پس از  دو جنگ خانمان سوز جهانی نگاشته می شود، حقوق بنیادی هر انسانی را در زمینه های فردی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به رسمیت می شناسد و سندی بین المللی برای سنجش عملکرد دولتها دراین زمینه به شمار می آید.

ایران از پیشگامان این اعلامیه جهانی بوده و در زمان محمدرضا شاه پهلوی در سال 1347،  در بیستمین سالگرد تصویب و اولین سالگرد لازم الاجرا شدن آن، نخستین نشست در تهران برگذار می گردد که در آن 48 نماینده از کشورهای مختلف، 4 نماینده ای منطقه ای و 57 سازمان غبر دولتی (NGO)  حضور می یابند.

با وقوع انقلاب 1357 و روی کار آمدن جمهوری واپسگرای اسلامی، دستاوردهای این اعلامیه در زمینه قانونگذاری بر باد رفته و با  تطابق قوانین حقوقی با شریعت، بسیاری از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض می گردد.

در سال 1369 جمهوری اسلامی «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» را به تصویب می رساند که به جای آنکه به حقوق انسان‌ها بپردازد  تاکید بر «در حدود شرع مقدس» دارد.

شوربختانه امروز شاهد نقض آشکار مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و سرباز زدن رژیم ملایان از پذیرش اسناد مرتبط با آن همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و سند 2030 یونسکو می باشیم تا آنجاییکه  رژیم جمهوری اسلامی حتی در مواردی از حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران نیز خودداری کرده است.

بی عدالتی های فراوان در دستگاه قضایی کشور توسط مزدوران دست نشانده بسیاری از مبارزان و دگراندیشان را به زندان انداخته و گرفتارحبس و بند و شکنجه و یا اعدام کرده است. بازداشتگاه های مخفی و عدم پاسخگویی نهادهای اطلاعاتی  به هیچ مرجعی  که سبب سردر گمی خانواده بازداشتیان شده و عدم رعایت آیین نامه طبقه بندی زندانیان که منجربه همبند شدن زندانیان سیاسی با قاتلان شده  نمونه‌ای از ترفند های کثیف دستگاه قضایی برای به قتل رساندن و به کشته دادن آنان می باشد. محرومیت بهاییان از حق تحصیل، یا محرومیت فعالان صنفی و کارگری، یا حتی محروم کردن کودکان متولد از مادران ایرانی از داشتن تابعیت ایرانی تنها گوشه ای از کارنامه سیاه رژیم غاصب ایران زمین است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشر و نهادینه کردن آن در قوانین واپسگرای شریعت محور، بار دیگر از جامعه جهانی می خواهد که با محکوم کردن رژیم ملایان و اعمال فشار پیوسته و پیگیربر آنان مردم ایران را در پیکارشان برای باز پس گرفتن حقوق پایمال شده شان با تمامی توان پشتیبانی کنند.

امید است تا ملت آگاه ایران که اینک برای گرفتن حق خود به پا خاسته است با پایمردی هر چه بیشتر و با عزمی آهنین و با همیاری، همت و حمایت تمامی میهن دوستان به زودی به دوران سیاه حکومت ضحاک نهادان پایان دهد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)