مطالب نادرست فیلم مبتذل تبلیغاتی رژیم درباره دکتر حسین یزدی
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ / 17 ماه ژوئن 2021
رژیم رسوا و منفور جمهوری اسلامی در آستانه نمایش شرم آور و مفتضح انتصاب “جنایتکار تاریخ” ابراهیم رئیسی به ریاست قوه مجریه خود، کوشیده است با نیرنگ و بهره گیری از امکانات فنی و سرهم بندی صحنه هایی از گفتگوهای زنده یاد دکتر حسین یزدی و سایر فیلم های خبری، در فیلمی ساخته مزدوران فرومایه نهادهای امنیتی، از این ایرانی پاک نهاد معتقد به نهاد پادشاهی و عاشق پادشاهان ایرانساز پهلوی و عضو پایدار حزب مشروطه ایران چهره فردی شیفته ولایت فقیه ارائه دهد.
مطالب نادرست و مضحکی که به دکتر حسین یزدی نسبت داده شده، هیچگونه گرد تردیدی بر شخصیت والا و استوار این عاشق ایران نخواهد نشاند بلکه لکه ننگ دیگری بر فهرست اعمال ناشایست و کریه رژیم رو به زوال اسلامی افزوده است.
جمهوری پلید اسلامی پیش از این نیز با تهیه برنامه هایی چون “هویت” نشان داده است که تنها راه برای بزک سیمای کریه و پوشاندن بی کفایتی خود را ارائه تصویر نادرست از مخالفان و مبارزان می داند تا با آلودن نام و کارنامه آنان مفر تنفسی بیابد.
اگر دستگاه تبلیغاتی و امنیتی نالایق جمهوری اسلامی حتی ذره ای شرافت و صداقت داشت این فیلم را در زمان زندگی دکتر یزدی منتشر می کرد تا بانگ پرخاش و اعتراض وی را جهانیان بشنوند.
حزب مشروطه ایران به شدت تهیه این فیلم تبلیغاتی و مبتذل را محکوم می نماید و با تاکید اعلام می دارد که صحنه های این فیلم با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تهیه شده است. همگان می دانند که دکتر حسین یزدی فردی نبود که بر پرچم عنکبوت نشان رژیم ایران بر باده حکومت اسلامی بوسه زند.
رژیم تبهکار جمهوری اسلامی بداند که با این روش ها نه تنها حتی لحظه ای نمی تواند بر عمر ننگین خود بیفزاید، بلکه بر شدت نفرت ایران پرستان از کلیت نظام اسلامی و کوشش برای براندازی آن خواهد افزود.
همانگونه که در بیانیه درگذشت دکتر یزدی اعلام کردیم بار دیگر با صدای رسا می گوییم “حسین یزدی افتخار ما بود و خواهد ماند”.
پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران