دست کم از آغاز سده بیستم تاکنون مساله حقوق بشر موضوعی مهم و اساسی در حقوق بین الملل است و حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد. در بسیاری از کشورهای مبتنی بر دمکراسی نهادها و کمیته هایی برای پیگیری این موضوع فعالیت دارند و یا حتی وزارتخانه ای با عنوان حقوق بشر تاسیس شده است. قانون و اسناد کافی و جهانشمول بسیاری نیز در تدوین حقوق بشر تصویب شده است.
کمترین درباره دفاع از حقوق بشر باید گفت هر گروه، هر شخص و هر سازمانی که خود را طرفدار حقوق بشر، آزادی و دموکراسی می‌داند، زمانی که با نقض حقوق بشر مواجه می‌شود باید اعتراض کند .
از آنجایی که افراد یا سازمان‌های مدافع حقوق بشر باید مستقل از دولت ها و قدرت ها فعالیت کنند و با گروه‌های سیاسی نیز بطور مستقیم کار نمی کنند؛ در نتیجه کار گروه حقوق بشر حزب مشروطه ایران پلی شده است برای برقراری ارتباط با این سازمان ها و گروه‌های حامی حقوق بشر.
کار گروه حقوق بشر حزب مشروطه ایران از دو زیر گروه ۱- حقوق زنان و کودکان ۲- مبارزه از ناعدالتی های اجتماعی و مدنی از جمله دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، پناهندگان، مخالفت با مجازات اعدام و سنگسار تشکیل شده است.
این کار گروه علاوه بر گرامیداشت و صدور اعلامیه به مناسبت های بین‌المللی مثل روز جهانی علیه خشونت بر زنان و کودکان، روز جهانی پناهندگان، روز جهانی ملل متحد در حمایت از قربانیان شکنجه، روز جهانی زندانیان سیاسی و… کلیپ و ویدیوهایی برای آگاهی ایرانیان داخل و خارج از وطن درباره وضعیت حقوق بشر در کشورمان تولید می کند. علاوه بر فعالیت های ذکر شده هر سه ماه یک بار یک گزارشی از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران تهیه کرده و آن را در اختیار دیدبانان بدون مرز و کمیسیون عالی حقوق بشر در سازمان ملل قرار می دهد.