بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

۲۳ آبان ۱۳۹۸
قتل ناجوانمردانه شاعر جوان اهوازی حسن حیدری

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر با دستهای آلوده به خون خود، خون جوان دیگری در خطه زرخیز خوزستان را ریخت و شاعر جوان اهوازی زنده یاد حسن حیدری را به لیست قربانیان بیشمار خود افزود.
در واکنش به این جنایت نظام جنایتکار اسلامی، هموطنان رنج کشیده و محروم ما در خوزستان، خشمگین از این ظلم آشکار بپا خاسته و دست به اعتراضات گسترده ای زده اند.
حزب مشر‌وطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن این جنایت آشکار و اعلام همدردی عمیق با خانواده و دوستداران زنده یاد حسن حیدری همبستگی خود را با این قیام مردمى اعلام میدارد و از همه ایرانیان در سراسر ایران میخواهد که با پشتیبانى از هموطنان خوزستانی، این جنایت ظالمانه را محکوم بدارند.
ما یک‌ کشور، یک ملت، با یک دشمن و یک سرنوشت مشترکیم و از هر قوم و زبان و مذهبی که باشیم در کنار هم در برابر دژخیمان و ضحاک صفتان نظام اسلامی خواهیم ایستاد.
هموطنان رنج کشیده ما در خوزستان تنها نیستند و‌نباید تنها بمانند.
یاد هموطن جوانمان حسن حیدری را کاوه وار با ایستادن در برابر ضحاکیان گرامی داشته، جلو قربانی شدن دیگر جوانان ایران را بگیریم.

روانش شاد و یادش گرامی باد.
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)