بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

دوازدهم اکتبر 2019
حمله جنايتكارانه دولت اسلام گراى تركيه به كردهای سوريه

بار ديگر، در یک حرکت غیر انسانی رجب طيب اردوغان رئيس جمهور اسلام گراى تركيه، هموطنان تاريخى ما، كرد هاى سوريه، آزادگانى كه با جان و دل در برابر هيولاى داعش و داعشيان ايستادند و نقشى اساسى در نابودى خلافت اسلامى داعش بازى كردند، قربانى شدند.

دولت اردوغان كه در خواب و خيال ماليخوليائى خود روياى بازسازى خلافت اسلامى عثمانى را ميبيند و اين روزها با مشكلات سياسى و اقتصادى فراوانى روبروست، سخت محتاج يك پيروزى ظاهرى براى بقاى سياسى خود است.

نبايد اجازه داد كردهاى سوريه قربانى اين بازى سياسى شوند.

كردهای آزاده اى كه تنها و بى پناه با دستى خالى در سخت ترين شرايط در برابر داعش و داعشيان ايستادند و در نهايت پيروز و سربلند شدند در برابر او و ارتش تا بن دندان مسلح اش نيز سر تعظيم فرود نخواهند آورد و آرزوى سركوب كردن آنان آرزوئى دست نيافتنى است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن محكوم كردن  عمليات جنايتكارانه تركيه و حمله به مناطق كردنشين شمال سوريه از جامعه جهانى مصرانه ميخواهد كه به هر شكل و به هر طريق ممكن جلو قتل عام و آوارگى مردم بى پناه و غير نظامى مناطق زير حمله را گرفته و از كشتار زنان و كودكان و آوارگى ده ها هزار مردم بيگناه جلوگيرى كند.

ما همچنین از همه هموطنان خود در سراسر جهان درخواست میکنیم تا با تماس با دولتها و سازمانهاى بين المللى محل سكونت خود بکوشند كه با محكوم كردن و فشار بر دولت اردوغان اجازه ندهند ده ها هزار انسان بيگناه قربانى زياده خواهى هاى يك اسلام گراى متوهم و جنايتكار شوند.

كردها در هر كجا كه باشند و در هر شرايطى كه بسر برند هر اندازه هم سخت و طاقت فرسا آزاده بوده اند، آزاده هستند و آزاده هم خواهند ماند.

اين روزهاى سخت كردهاى سوريه نيز بار ديگر خواهد گذشت و روسياهى آن بر جنايتكاران و حاميان آنان و همه آنانى كه بى تفاوت نظاره گر اين جنايت بودند خواهد ماند.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)