حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

دختران ایران زمین باید بمانند

۱۹ شهریور ۹۸

خبر دردناک درگذشت سحر خدایارى قلب میلیونها ایرانى باشرف را حقیقتا بدرد آورد و بار دیگر به آنان و جهانیان یادآور این حقیقت تلخ شد که جمهورى ویرانگر اسلامى ، ایران را به آنچنان ماتمکده اى بدل کرده است که دختران جوان و آینده سازانش براى اعتراض به تبعیض جنسیتى و محروم بودن از پیش و پا افتاده ترین حقوق خود که تماشاى یک مسابقه فوتبال در کنار برادران شان و چند ساعتى شادى و تفریح سالم یک نمونه ساده آن است گاه دست به خودسوزى زده و چون شمع غریبانه میسوزند.

سحر رفت و طلوع خورشید و صبح اجتناب ناپذیر سرزمینش را ندید اما شمعى شد در دل این شب تار و ظلمت بى انتهاى جمهورى جهل و جنون اسلامى.

چراغى شد در برابر چشمهاى به سیاهى عادت کرده مسخ شدگان.

اما دیرى نخواهد کشید که آتشى که سحر با تن خود برافروخت دامان سردمداران جمهورى اسلامى و حوزه هاى علمیه و مراجع متحجرى که هر روز و هر لحظه با افکار قرون وسطائى و حقیقتا کثیفشان  پاسدار سیاهى و تباهى اند و هر روز و هر لحظه بر سر این سرزمین خاک مرده می پاشند را بگیرد و آنان را با افکار سیاهشان نیست و نابود کند.

حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات) درگذشت غم انگیز سحر خدایارى را به خانواده محترم و دوستانش و همه ایرانیان آزاده تسلیت گفته خود را در این اندوه شریک میداند.

دختران ایران باید بمانند. باید بمانند تا صبح آزادى و طلوع دوباره خورشید و پایان این ظلمت را به چشم ببینند و در کنار برادرانشان به جشن و پایکوبى نشینند.

یاد سحر خدایارى را با تلاشى دو چندان براى نابودى نظام ویرانگر جمهورى اسلامى و دست یابى  به فردائى بهتر که در آن هیچ تبعیض جنسیتى وجود نداشته باشد گرامى خواهیم داشت و با امید به تلاش خود ادامه خواهیم داد. یقین داریم که همه فرزندان راستین ایران نیز چنین خواهند کرد.

دختران ایران زمین از این پس نه با خودسوزى که با امید و تلاش دوچندان خود به حقوق برابر خود دست خواهند یافت.

روان سحر خدایارى شاد و یادش گرامى باد

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)