به مناسبت سالروز ترور زنده یاد دکتر بختیار

15 مرداد 98

ششم آگوست سالروز ترور ناجوانمردانه دکتر بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران است که به وحشیانه ترین وضع همراه با دستیارش زنده یاد سروش کتیبه در حومه پاریس به دست قصابان اعزامی نظام جهل و جنون اسلامی به قتل رسید. قصابانی که بعد ها یکی از آنان با سلام و صلوات و حلقه هاى گل در فرودگاه تهران توسط مقامات رسمی بی شرمانه مورد استقبال قرار گرفت.

دکتر بختیار گرچه یکی از ده ها هزاران قربانی نظام جمهورى اسلامی و یکی از چند صد نفرى است که در خارج از ایران توسط آدمکشان اسلامی به فجیع ترین وضع قربانی شد، چند صد نفرى که زنده یاد شهریار شفیق اولین و زنده یادانی چون دکتر عبدالرحمن قاسم لو و دکتر شرفکندى و دکتر برومند و فریدون فرخزاد و بسیارى دیگر از وطنپرستان و فعالان سیاسی در میان آنان بودند، اما اهمیت ویژه او در آن است که یکی از معدود کسانی بود که خطر روى کار امدن نظام اسلامی را به خوبی پیش از بسیارى دید و بر خلاف سیاست بازان فرصت طلب شجاعانه به همگان هشدار داد.

زنده یاد بختیار با قبول مقام نخست وزیرى در روزهاى بحرانی دوران پادشاهی در پیش از انقلاب و هشدارهاى به جا و درستی که در رابطه با خطر خمینی و جمهورى اسلامی به مردم داد نام نیك و جایگاه ویژه اى در تاریخ پر فراز و نشیب ایران داشته و خواهد داشت.
نام نیك و جایگاهی که بی شك همقطاران سابق اش در جبهه ملی، هم آنان که به طمع قدرت و حس انتقام کورشان از پادشاه فقید به بختیار پشت کردند و با خمینی همدست شدند آرزویش را با خود به گور بردند.

نام و یاد زنده یاد دکتر بختیار با قبول مسئولیت در دوران بحران و پیشبینی هاى در ست اش از نیات خمینی همواره زنده خواهد ماند و چون شعار همیشگی اش که میگفت “ایران هرگز نخواهد مرد” نام و یاد او نیز هرگز نخواهد مرد و از یادها و خاطره ها نخواهد رفت.

روانش شاد و یادش همراه با همه قربانیان جمهورى اسلامی گرامی باد

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)