اعلامیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

14 مرداد 1398

انقلاب مشروطه سر آغاز  بیدارى ایرانیان و تلاششان براى دست یابی به آزادی  و گام نهادن در راه پیشرفت و ترقی و همگامی با جهان مدرن می باشد. در زمانی كه در کشور تنها واپس‌ ماندگی، فساد، تبعیض، تباهى و تاراج سرمایه های کشور برجای بود و بس مشروطه خواهان به پای خاستند تا مرز و بوم خویش را رهایی داده و  با تکیه بر اندیشه های نوین و گذشته ای پرافتخار، آینده دیگری را برای فرزندان میهنشان رقم زنند. با وجود فقر شدید فرهنگی، بی سوادی گسترده، کج فهمی ها و خرافه پرستی های رایج آن زمان، و در برابر نیروی عظیم سرکوبگر خودکامه آنان توانستند روح آزادی خواهی و آگاهی را در کالبد جامعه بدمند و مردم را به جنبش و خروش بر آورند.
با تکیه بر دست آوردهای این انقلاب بزرگ مردم ایران توانستند به مظاهر مدرنیته و ترقی دست یابند . تشکیل پارلمان و  دولت مدرن،  دادگسترى، آموزش‌وپرورش و آموزش عالی از آن گونه دست آوردهایی بودند که مردم ایران آن را وامدار انقلاب مشروطه و به ویژه تلاشهای فراوان پادشاهان پهلوی در راه تبدیل ایران به کشوری پیشرفته، مدرن و همگام با جهان روز می باشند.

شوربختانه بسیاری از دست آورد های این انقلاب بزرگ و فرجام رشادت ها و از جان گذشتگی های بزرگ مردان آن با انقلاب واپسگرای اسلامى كه در واقع ضد انقلابی بر انقلاب مشروطه بود از دست رفته اند. امروز ایران به شرایطى به‌مراتب بدتر از پیش از آن انقلاب برگشته است: حاکمیت خودکامه  و زورگویی که هیچ ارزشی به مردم و آرایشان نمی دهد و دولتمردان دست نشانده و برگماشته ای که جز از خدمت به این نظام و پر کردن جیب خود و وابستگانشان اندیشه ای دیگردر سرندارند، فساد و بی قانونی طبقه حکم فرمای روحانیون همه بر جان و مال و ناموس ایرانیان چنگ انداخته و کشور را به بیراهه خرابی و تباهى می کشاند.

در سالگرد این انقلاب بزرگ و با تمامى تباهى و سیاه روزی که نظام ایران ستیز جمهورى اسلامى کشور را به ورطه آن کشانده است اما، آوای  بیدارى و بانگ آزادی خواهی ایرانیان دیگر بار به گوش میرسد. ایرانیان  بیزار و دل بریده از وعده های پوچ و سرتا به پا فریب ملایان و ملا پرستان در پى رهایی کشورشان از چنگال اهریمن و در دست گرفتن سرنوشت خویش و بازگرداندن میهن به شاهراه ترقی  و رفاه و آزادی ‌اند.

امید آنکه ایرانیان دست در دست یکدیگر نظام جمهورى چپاولگر اسلامى را از میان بردارند بار دیگر در دلها زنده شده و آتش رهایی از سلطه حاکمان ستمگر در سینه ها شعله می کشد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموكرات) ، ١٤ امرداد ماه سالگرد انقلاب مشروطه ای که خود را به پاسداشت اهداف و آرمانهایش پایبند می‌داند بزرگداشته و آن را به فرزندان سرداران مشروطه، به پیروران ستارخان‌ و باقر خان‌ شادباش میگوید.

براى بازگرداندن ایران به راه آرمانهای این انقلاب بزرگ که فرجام آن برایمان آزادی،  رفاه، پیشرفت، امنیت و سربلندی ایران خواهد بود هرگز از پاى نخواهیم نشست.

١٤امرداد ماه سالروز انقلاب مشروطه بر همه پیروان راه مشروطیت شاد و فرخنده باد

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)