درگذشت زنده ياد دكتر خسرو اكمل پدر معنوى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

با كمال تاسف حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) يكى ديگر از بنيانگذاران و رايزنان جايگزين ناپذير خود زنده ياد دكتر خسرو اكمل را از دست داد.

زنده ياد دكتر خسرو اكمل يكى از شريف ترين، ميهن پرست ترين و وفادارترين شخصييتهائى بودند كه حزب سعادت بهره مندى از رهبرى ها، رهنمودها و راهنمائى هايشان را داشت.

دكتر خسرو اكمل سالها در وزارت امور خارجه در دوران پادشاهى محمد رضا شاه پهلوى خدمت كردند. در دوران خدمت در وزارت امور خارجه در كنسولگرى ايران در برن- سوئيس و سپس به عنوان دبير مخصوص وزير امور خارجه انجام وظيفه كردند و سپس به آمريكا منتقل و در سفارت ايران در واشنگتن مشغول به خدمت شدند. ايشان پس از آن به مدت پنج سال به عنوان رياست تشريفات وزارت دربار و معاون رئيس تشريفات كل شاهنشاهى خدمت كردند و همزمان افتخار خدمت به عنوان آجودان كشورى پادشاه فقيد را نيز داشتند. آخرين مامورييت سياسى ايشان سفير دولت شاهنشاهى ايران در استراليا و نيوزيلند بود.

پس از انقلاب نكبت بار اسلامى زنده ياد دكتر اكمل لحظه اى از پاى ننشستند و همراه با دوست ديرينه شان زنده ياد دكتر داريوش همايون از بنيانگذاران حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) شدند. مدت ده سال دبيركلى حزب را به عهده گرفتند و پس از آن به عنوان رايزن حزب در كنار حزب مشروطه ايران( ليبرال دمكرات) به تلاش خستگى ناپذير خود براى نجات ايران ادامه دادند.

زنده ياد دكتر خسرو اكمل بى هيچ توقع و بى هيچ ادعائى، آنچنان كه تنها از بزرگانى چون ايشان بر مى آيد، تا آخرين نفس به كشور و پادشاه ايران وفادار ماندند و با رفتنشان ايران ميهن پرستى عاشق، ملت ايران يارى بى ادعا، شاهزاده رضا پهلوى همراهى بى نهايت وفادار و حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) بنيانگذار و رايزنى بى اندازه دلسوز و در حقيقت پدر معنوى خود را از دست داد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) همواره وامدار تلاشها، رهنمودها و رهبرى هاى خردمندانه ايشان خواهد ماند.

درگذشت زنده ياد دكتر خسرو اكمل را به همسر ايشان بانو فرشته روشن، فرزندان ، نوادگان و همه دوستان و دوست داران ايشان و همچنين همه هموندان حزب مشروطه ايران(ليبرال دمكرات) تسلييت عرض كرده اطمينان داريم كه نام و ياد ايشان هرگز از خاطر آنان كه سعادت آشنائى نزديك با ايشان را داشتند نخواهد رفت و خدمات ايشان به ايران در صفحه روزگار ماندگار خواهد ماند.

روان زنده ياد دكتر خسرو اكمل شاد، يادشان همواره گرامى و راهشان پر روهرو باد.