بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

سوء قصد به جان زندانی سیاسی سهیلا حجاب

رژیم جمهوری اسلامی که کارنامه چهل و دو سال گذشته آن سرشار از سرکوب دگراندیشان و قتل و شکنجه مبارزان پرشور راه آزادی کشورمان است، بار دیگر ابزار خون آلود خود را برای آزار و شکنجه جسمی و روانی زندانیان سیاسی به کار گرفته است.

حکومت ولایت فقیه که زندانیان سیاسی را خلاف مقررات بین المللی با مجرمان و تبهکاران در سلول های مشترک نگهداری می کند،

این بار در زندان اوین به وسیله تحریک و تطمیع هم بندهای مزدور و جانی، سهیلا حجاب وکیل جوان دادگستری و مبارز حقوق مدنی را که به ویروس کرونا نیز مبتلا شده است، مورد سوءقصد قرار داده و مجروح و مصدوم ساخته است.

سهیلا حجاب که به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشکیل گروهی برای دفاع از حقوق زنان» و «درخواست برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی» در بیدادگاه ولی فقیه به هجده سال زندان محکوم شده است، صدای رسای نسل جوان و فرهیخته ای است که به ستمگری ها، سرکوب ها و تمامیت جمهوری اسلامی نه گفته و علیه آن به پا خاسته و خواستار برقراری نظام دمکراسی و برخورداری ملت ایران از مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر می باشد.

وظیفه همه ایرانیان به ویژه هموطنان ساکن در خارج از کشور است که با اعتراض به روش های مافیایی جمهوری اسلامی برای حفظ جان زندانیان سیاسی و مبارزان رهایی مردم بکوشند و جهانیان را در جریان آنچه در سیاهچال های نظام قرون وسطایی حاکم بر ایران می گذرد قرار دهند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) نخواهد گذاشت تا ولی فقیه به آرزوی خود که برقراری سکوت گورستانی بر صحنه سیاسی ایران است دست یابند و با تمام نیرو در صحنه جهانی از سهیلا حجاب ها و دیگر مبارزان خستگی ناپذیر دربند پشتیبانی می کند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)