بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

8 اسفند 1399

درباره کشتار هم میهنان در استان بلوچستان

رژیم جمهوری اسلامی در این هفته بار دیگر همچون چهار دهه گذشته دستان خود را به خون گروهی از هم میهنان عزیزمان آغشته کرد و این بار بر مردم زحمتکش و ستم دیده بلوچستان آتش گشود. رژیمی که داعیه حکومت مستضعفین را دارد با کشتار بیرحمانه سوختبران رنج کشیده ومردم جان به لب آمده برگ سیاه دیگری بر کارنامه خود افزود و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد.

ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده های کشته شدگان حوادث سراوان و محکوم ساختن اعمال و روش های نادرست و تفرقه افکنانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ولی فقیه و مزدورانش گوشزد می کنیم که با چنین اعمال وحشیانه ای هرگز نخواهند توانست مانع عبور ملت غیور ایران از دوران سیاه حکومت ویرانگر اسلامی شوند و از سرنوشت محتوم خود که نامی جز سرنگونی ندارد بگریزند.

همگان می دانند و می دانیم که دولت اسلامی سرمایه و امکانات محدود کشورمان ایران را به جای آن که صرف آبادانی و بهبود شرایط زندگی ایرانیان به ویژه در مناطق محرومی چون استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان نماید، به گماشتگان تروریست خود در عراق و سوریه و یمن بذل و بخشش می کند و از این راه نیز منافع ملی ایران را در خاورمیانه زیرپا گذاشته و همسایگان را به دشمنی با ایران واداشته است.

ما ازمردم غیور ایران درخواست می کنیم که هم میهنان خود را در بلوچستان تنها نگذارند و با اعتراضات واعتصابات گسترده از سرکوب و کشتار هم میهنان بلوچ به دست رژیم ملایان جلوگیری کنند.

ما وظیفه خود می دانیم که در فردای پس از جمهوری اسلامی، شرایط توسعه اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت همه جانبه استان هایی که بسیار کمتر از سایر مناطق کشورمان از پیشرفت صنعتی و زیرساخت های لازم برخوردار بوده اند و هستند را فراهم آوریم تا تبعیضی بین ایرانیان وجود نداشته باشد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)