بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

مردم آگاه و فرزانه ایران زمین،

24 ژانویه همه ساله برابر با دو رخداد همزمان «روز جهانی آموزش» و «روز جهانی وکلای در معرض خطر» است. شوربختانه، پس از فاجعه واپسگرای سال 1357، غاصبان میهن ما که دشمنی دیرین با علم ودانش دارند، مهمترین عنصر سازنده هر کشوری را که همانا آموزش بوده و امری فراتر از مدرسه و دانشگاه است، به بهانه «اسلامی کردن» و با نام دروغین «انقلاب فرهنگی» به کام نابودی کشانده اند و لحظه ای از تلاش برای نابودی پشتوانه علمی، ادبی و فرهنگی ایران زمین دریغ نکرده اند. از حذف نام پادشاهان ایرانی از کتابهای تاریخی گرفته تا اقدامات اخیر حذف نام شعرا و ادیبان از کتابهای فارسی تنها نمونه هایی ملموس از این واقعیت هستند.

بر کسی پنهان نیست که این فرقه تبهکار چگونه در برابر هرگونه پیشرفتی ایستاده است و در این میان دادفران دادگستری ایران (وکلا) از گزند ایشان در امان نبوده اند. دادگستری که خاستگاه عدل و داد و گسترش آن در یک جامعه است، پس از انقلاب اسلامی 57 به جای افراد چیره دستی همچون شادروان داور و شادروان متین دفتری، با این استدلال که «قضاوت خاص امام معصوم است» به دستان ناتوانی افرادی سپرده شد که هیچ دانشی در زمینه مسایل حقوقی نداشتند. اینان که دادفران را همواره سدی بزرگ در برابر خودکامگی و فسادشان دیده اند، از خلخالی تا به امروز همواره تاکید کرده اند که هرکس میتواند وکیل باشد و حضور وکیل و کانون وکلا – که به مثابه بالی از فرشته عدالت و یکی از معیارهای سنجش میزان عدالت در یک کشور هستند – را برنتابیده و تلاش در نابودی این کهن ترین نهاد مدنی ایران کرده اند.

مایه سرافکندگی است که ایران، امروز به «جهنم وکلا» معروف شده است و تعدادی از وکلای دادگستری یا همانند فرزانه پوررجبی، مریم توانبخش، علی اصغر دُرفکی به قتل رسیده اند؛ یا همچون گیتی پورفاضل، هدی عمید، زینب طاهری، امیرسالار داودی، محمد نجفی در زندان هستند؛ و یا ناگزیر به جلای وطن شده اند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بدینوسیله هرگونه فعالیت خلاف موازین بین المللی حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی در طول 42 سال گذشته را محکوم نموده و خواهان آزادی تمام هممیهنان آزادیخواه در بند از جمله دادفران زندانی است. اهمیت مسئله آموزش هرگز بر ما پوشیده نبوده و مانند گذشته، تا آزادی ایران لحظه ای از این مسئولیت خطیر در تبعید اجباری فروگذار نکرده و تا فردای آزادی ایران نیز ادامه خواهیم داد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
کارگروه حقوق بشر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)