بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

22 آذر 1399

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) اظهارات نادرست و خلاف تاریخ، مداخله جویانه، طمعکارانه و غیر دیپلماتیک رئیس جمهوری ترکیه، آقای طیب اردوغان، نسبت به تمامیت ارضی ایران و منافع ملی کشورمان را قاطعانه و به شدت محکوم می کند.

وی بداند که ایران را نمی تواند با قبرس و عراق و سوریه و لیبی یکسان انگارد و با ملت سربلند و مصمم ایران رفتاری همانند مستعمرات پیشین دولت مضمحل شده عثمانی در پیش گیرد.

بی تردید سیاست خارجی سراسر اشتباه و زیان آوری که جمهوری اسلامی از همان آغاز تسلط بر کشورمان ایران بکار گرفته و سبب ضعف، انزوا، تحریم همه جانبه و برانگیختن دشمنی در منطقه خاورمیانه علیه ایران شده است، عامل اصلی بروز شرایطی است که به دیگران از جمله طیب اردوغان امکان بیان چنین ترهات و یاوه گویی هایی را می دهد.

ملت بزرگ ایران در درازای تاریخ خود همواره برابر مطامع بیگانگان متوهم و آرزوهای آنان برای دست اندازی به خاک ایران زمین یکپارچه و متحد ایستاده و غیورانه از جان و دل برای حفظ تمامیت ارضی ایران کوشیده است و در آینده نیز جز این نخواهد کرد.

بیگانگان طمعکار بدانند پیش از آنان کسانی چون استالین و صدام حسین نیات شوم خود را در این سرزمین اهورایی آزموده اند و ناکام و مفتضحانه رفته اند ولی ملت سلحشور ایران توانمندتر و سرافرازتر از پیش به سوی آینده ای روشن و متعالی رهسپار است.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)