بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

حکم اعدام روح الله زم را محکوم می کنیم

جمهوری اسلامی که در ۴۲ سال حکومت مطلقه خود همواره کوشیده هر صدای مخالفی را خفه سازد این بار خبرنگار سرشناسی که افشای فساد گسترده در دستگاه های حکومتی، از جمله دفتر ولی فقیه، را در سرلوحه کارنامه خود دارد با خدعه به دام انداخته و حکم اعدام وی را صادر کرده است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن صدور حکم ناعادلانه اعدام روح الله زم، سازمان های بین المللی و فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر را فرا می خواند که با آگاه سازی افکار عمومی جهان و دولت های امضا کننده بیانیه جهانی حقوق بشر، مانع از اجرای حکم اعدام خبرنگاری گردند که به سهم خود نقاب از چهره پلید و سراپا فاسد هیات حاکمه جمهوری اسلامی برداشته است.

جمهوری اسلامی بداند که با قتل مخالفان و دگراندیشان پرچم مبارزه با رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه بر زمین نخواهد افتاد و کوچکترین خدشه ای بر عزم راسخ ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دمکراسی وارد نخواهد شد. چهل و دو سال پیکار خونین زنان و مردان ایران با این رژیم قرون وسطایی گواه صادقی بر این امر است.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)