پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

ایران امروز یکی دیگر از دولتمردان دوران پادشاهی, دکتر غلامحسین کاظمیان معاون آخرین سفیر ایران در آمریکا و پایه گذار اولین سازمان سرتاسری مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور  را از دست داد.

دکتر کاظمیان دیپلماتی مجرب و دانا و انسانی متواضع و شریف بود.

درگذشت این مرد بزرگ و میهن دوست را به فرزندان, بازماندگان و یاران ایشان تسلیت می گوییم.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)