بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

حمله به دانشگاه کابل

امروز آریانای بزرگ، سرزمین مولانا جلال الدین بلخی، ناصرخسرو، احمدشاه‌مسعود و هزاران ستاره دیگر در چنگال طالبان اسیر است. سالهاست آنها با حمله به مراکز فرهنگی و علمی در تلاشند تا ملت افغان را نابود کنند،  حمله به دانشگاه کابل اولین حمله نبوده و متاسفانه آخرین نیز نخواهد بود.

ما مردم ایران، همسایگان و همزبانان شما، در این روزهای سخت و دردناک در کنار شما ایستاده‌ایم، ما نیز همچون شما از طالبانی رنج میبریم که بیش از چهل سال ایران را به گروگان گرفته است. امید آنکه روزی دست در دست هم از کابل تا تهران، از مشهد تا قندهار و از تبریز تا هرات، طالبانی که این دو کشور کهن و باستانی را به گروگان گرفته براندازیم.

همدردان، پیروزی نزدیک است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)