بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

محمد رضا شجریان، هنرمندی از سلاله عاشقان

ایران هنرمندی محبوب، موسیقیدانی یگانه و چهره ای سرشناس را از دست داد، اما یادگارها و دستاوردهای هنری زنده یاد محمدرضا شجریان که میراث فرهنگی ملت ایران را پر بارتر ساخته است، همواره به جای خواهد ماند و نسل های امروز و آینده ایرانی از آن بهره مند شده و از او به نکویی نام خواهند برد.

فراموش نکرده ایم و تاریخ نیز فراموش نخواهد کرد که رژیم ضد هنر و هنرمند جمهوری اسلامی در دهه نخست تسلط بر کشورمان چگونه با نهایت خشونت و سبعیت با هنرمندان به ویژه موسیقدانان، نوازندگان و خوانندگان ایرانی رفتار کرد و این عزیزان در چه شرایط اهریمنی توانستند “عشق را در پستوی خانه پنهان” سازند و هنر نیاکانمان را سینه به سینه به آیندگان بسپارند.

بی تردید محمدرضا شجریان از این سلاله بود و ابراز مهر و ادای احترام مردم کوچه و بازار کشورمان نسبت به وی ریشه در ستایش و حق شناسی به مقاومت و ایستادگی هنرمندان ایران در دهه ها جدال نور و آزادگی با ظلمت و دهشت دارد.

برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با مردم و طرفداران هنردوست سالار موسیقی ایران و جلوگیری از حضور آنان در آیین تشییع و خاکسپاری پیکر آزادمردی که فریاد «ایران، ای سرای امید» وی تا رسیدن به سحرگاه رهایی در سپهر کشورمان طنین خواهد داشت، بار دیگر نشان داد که رژیم جهل و جنون همچون گذشته و به ویژه دو سالی که پشت سر گذاشته ایم، نسبت به امروز و فردای خود بسیار نامطمئن و لرزان است و هر تجمعی هراس نابودی را در ذهن سران رژیم بر می انگیزد و ناقوس مرگ را برایشان به صدا در می آورد.

ولی فقیه و مزدورانش بر این پندار واهی هستند که با قلع و قمع و داغ و درفش می توان ملتی جان به لب رسیده را از به پا خاستن برای رسیدن به آزادی بازداشت و به چهار دهه حکومت نابودگر خود ادامه داد. زهی خیال باطل و آرزویی محال. ملت ایران نشان داده است که حتی تابوت بزرگان خود را به پرچم امید تبدیل می کند وبر دوش می کشد.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)