بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
به مناسبت درگذشت زنده یاد منیژه رحیمی
درگذشت خانم منیژه رحیمی (سطوت) همسر جاویدیاد سپهبد مهدی رحیمی آخرین رئیس شهربانی دوران پادشاهی را به خانواده و بستگان ایشان تسلیت می گوییم و یادشان را گرامی می داریم.
زنده یاد منیژه رحیمی همانند همسر وفادار و استوارشان همواره در صفوف اول طرفداران پادشاهی مشروطه و میهن پرستان قرار داشت. این بانوی بزرگوار و مقاوم در بیش از چهار دهه گذشته لحظه ای از اندیشیدن به ایران و ایرانی غافل نبود و از شرایط تاسف بار کشور عزیزمان و آنچه بر هم میهنانمان می گذرد از صمیم قلب متاثر و اندوهگین بود.
هرچند همرزم مهربان و پایداری را از دست داده ایم اما یاد و جای خالی همفکرانی که دیگر در میان ما نیستند بر مسئولیت ما می افزاید و با تمام نیرو برای سرنگونی رژیم خونخوار و ویرانگر جمهوری اسلامی و برپایی دمکراسی در ایران و جدایی دین از حکومت تلاش و مبارزه خواهیم کرد و تا رسیدن به هدف از پای نخواهیم نشست.
پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)