دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات )

موضوع : گزارش در باره سفر هیت ایرانی – آمریکایی به اسرایل

سخنران : اقای دکتر امیر حمیدی ( دیپلمات و کارشناس بین المللی و رایزن حزب )