بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

آغازی نوین و فردایی روشن تر در خاورمیانه

عادی سازی و روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور امارات متحده عربی و اسرائیل یکی از امیدبخش ترین تحولاتی است که در منطقه بلا زده خاورمیانه شاهد آن هستیم. این اقدام شجاعانه میتواند آغاز روند اجتناب ناپذیر برقراری صلح و آرامش و دوستی بین اعراب و اسرائیل ، و‌ نفی ایدئولوژی های ویرانگر و نفرت پراکنانه ای که جز ویرانی و آوارگی و به هدر رفتن ثروتها و موقعیتها دست آورد دیگری نداشته اند ، باشد. روندی که نخستین گام آن در حقیقت وامدار دوراندیشی و واقعیت گرایی رئیس جمهور پیشین مصر انورسادات بوده و با ترور کور اسلامگرایان به تأخیر افتاد. این اقدام شجاعانه نشان داد که خواست مردم کشورها همواره دوستی و زندگی و همجواری مسالمت آمیز با یکدیگر بوده  و بطلانی بود بر یاوه گویی های سیاست بازان جمهوری اسلامی و مزدبگیرانشان در منطقه که با تکیه بردکترین دشمنی و نفرت خود را به دروغ مدعی مردم ستمدیده و بازپسگیرنده حقوق آنان میخوانند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن پشتیبانی از این تصمیم عاقلانه و منطقی و‌ شادباش به مردم امارات متحده عربی و اسرائیل امید دارد که در فردایی نه چندان دور با از میان رفتن نظام ویرانگر و نفرت پراکن جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دمکرات و معقول در ایران ، باردیگر شاهد برقراری روابط دوستانه میان ایران و اسرائیل و دیگر همسایگان آن باشیم.

باشد که دیگر کشورهای عربی نیز با به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی سازی روابط کامل دیپلماتیک با آن ، صلح و آرامش و‌ پیوندهای دوستانه میان کشورها و‌ مردم بلا زده خاورمیانه را جایگزین جنگ و مرگ و کینه و نفرت کنند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)