پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

از خبر درگذشت بازيگر و هنرمند توانا و فرهنگ دوست ايرانى ، زنده ياد بهمن مفيد بسيار متأثر شده ايم. بهمن مفيد كه در يك خانواده هنرمند و هنردوست در جوانى و در دوران حكومت فرهنگساز پهلوى به شكوفايى شغلى خود دست يافته بود، پس از انقلاب جمهورى اسلامى همانند بسيارانى از هنرمندان هم دوره اى خود محكوم به تحمل مشكلات فراوانى از جمله ممنوع التصويرى گشت.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن همدردى با خانواده محترم و ايران دوست مفيد، به ويژه دوست و همرزم خستگى ناپذيرمان آقاى اردوان مفيد، اميد دارد كه در آينده اى نه چندان دور همه ايرانيان بويژه در صحنه هنر بتوانند در نهايت آزادى ثمرات نبوغ و توانايى هاى خود را لمس كرده و به بيشترين خوشبختى ها دست يابند.

ياد و نام بهمن مفيد زنده و گرامى باد.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)