پیام همدردی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

از خبر درگذشت بازیگر و هنرمند توانا و فرهنگ دوست ایرانى ، زنده یاد بهمن مفید بسیار متأثر شده ایم. بهمن مفید که در یک خانواده هنرمند و هنردوست در جوانى و در دوران حکومت فرهنگساز پهلوى به شکوفایى شغلى خود دست یافته بود، پس از انقلاب جمهورى اسلامى همانند بسیارانى از هنرمندان هم دوره اى خود محکوم به تحمل مشکلات فراوانى از جمله ممنوع التصویرى گشت.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن همدردى با خانواده محترم و ایران دوست مفید، به ویژه دوست و همرزم خستگى ناپذیرمان آقاى اردوان مفید، امید دارد که در آینده اى نه چندان دور همه ایرانیان بویژه در صحنه هنر بتوانند در نهایت آزادى ثمرات نبوغ و توانایى هاى خود را لمس کرده و به بیشترین خوشبختى ها دست یابند.

یاد و نام بهمن مفید زنده و گرامى باد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)