بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

پانزدهم امرداد ، سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار

پانزدهم امرداد بیست و نهمین سالگرد ترور وحشیانه دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران مشروطه توسط مزدوران رژیم ایران ویرانگر جمهوری اسلامی است.

بختیار مشروطه‌خواهی میهن پرست و سیاستمداری آزادیخواه بود که در جریان انقلاب اسلامی با روشن بینی و درک درست تاریخی برابر موج بزرگ و هیستریک خمینی پرستان ایستاد و خطرات حکومت مذهبی برای آینده ایران و ایرانیان را بازگو کرد و هشدار داد.

جدایی دین از حکومت ، دمکراسی و برگزاری انتخابات آزاد که پیام اصلی دکتر بختیار بود امروزه نه تنها خواست قریب به اتفاق فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی در داخل و خارج از کشور، بلکه آرزو و هدف ملتی است که در چند سال گذشته بارها و بارها در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و زیر سرکوب خونین رژیم اسلامی حاکم بر کشورمان آن را فریاد زده است.

نام دکتر شاپور بختیار در تاریخ همروزگار ایران به عنوان رادمردی که برای پاسداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب مشروطه و مقابله با ستم ها و کژروی های جمهوری اسلامی از جان گذشت ، پایدار و تابناک خواهد ماند و ایرانیان با کوشش های خستگی ناپذیر خود بی تردید به برنامه سیاسی وی دایر بر ایجاد جامعه ای آزاد و برخوردار از مفاد بیانیه حقوق بشر جامه عمل خواهند پوشاند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)