بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

ملت خردمند ایران،

پرپر شدن رومینای 13 ساله پیش از شکفته شدن گل زندگیش توسط باغبان نا شایسته ای به نام پدر، و درپی آن به آتش کشیدن خواهری 18 ساله توسط برادرش در رشت ، یادآور این است که در قرن بیست و یکم میهن عزیز ما توسط رژیم جمهوری اسلامی از لحاظ فرهنگی و قانونی چنان واپس نگاه داشته شده است که گزاف نیست اگر بگوییم راه درازی در پیش است تا به معیارهای امروزی دست یابیم . معیار هایی که بتواند خود را به ارزش های اجتماعی، حقوق بشر و برابری زن و مرد در یک جامعه سکولار و آزاد برساند . راهی بس طولانی و سخت پیش رو خواهد بود . درمان درد نادانی ریشه دوانده در تار و پود خانواده ها، تنها با رشد و باروری اندیشه به دست آوردنی می باشد .

رومینا ، نخستین قربانی قتل های ناموسی نیست و آخرین آنها نیز نخواهد بود، چه اینکه بر اساس آمار های رژیم جمهوری اسلامی، کما بیش نیمی از قتل های کشو در این دسته می گنجند . قتل و دیگر خشونت های علیه زنان ریشه در باور نادرست نسبت به ایشان و جنس دوم دانستن شان داشته که سبب ساز پرخاش ، ناعدالتی و بیداد ، و نگاه مالکانه نیمی از جامعه بر ضد نیم دیگر شده است . اما چون همیشه سیاست تکذیب و حذف صورت مسئله به جای یافتن راه حل و فرهنگ سازی درست که توسط رژیم در پیش  گرفته شده  بر این موضوع سرپوش گذارده است .

شایان ذکر است که در عصر علم و دانش و آگاهی ، مشکل کسانی که با اتکا به نبود قانون مناسب خود را مجاز به انجام جنایت می‌دانند ریشه در سنت و باورهای خرافی داشته و درمان آن نیاز به کوشش و پشتکار تک تک ما دارد . قاتل اصلی رومیناها جهل و خرافه ای است که از پدران، برادران و همسرانشان جاهلانی ساخته که زیر نام « ناموس» با برانگیختگی مذهبی دست به جنایت می زنند و دختران و فرزندان خود را سلاخی می کنند .

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز بیزاری خود از این رخداد شوم ، با قلبی آکنده از غم و اندوه ، همه هم میهنان را فرا میخواند تا با سرلوحه قرار دادن خرد و اندیشه برای تمام کارهایمان از تکرار چنین پیش آمد های دلخراش و تصورناپذیری جلوگیری کنیم .

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)